Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Úvodní slovo

Sylabus z teorie a didaktiky sportu

Záměrem autorů elektronické publikace Sylabus teorie a didaktika sportu bylo vytvoření a zpřístupnění textu pro specifickou skupinu čtenářů – studentů FSpS MU, bakalářského i magisterského studijního programu, CŽV a CTV. Autoři uvítají, stane-li se tato publikace také vhodným pomocníkem pro sportovně-tělovýchovné vzdělávání obecně, pro samotné sportovce bez ohledu na jejich sportovní úroveň, pro trenéry v různých sportovních odvětvích, sportovní instruktory, učitele tělesné výchovy aj.

Sylabus, který v anglosaské terminologii tradičně označuje učební osnovu, je prezentací tézí přednášek předmětu Sportovní trénink, je stručným výtahem a přehledem myšlenkového postupu (přednášky). Text má charakter jak informační, tak i orientační, omezuje se na základní osnovu dané problematiky. Obsahuje pojmy popřípadě definice, které je třeba doplňovat a rozvíjet dalším studiem. Předpokládáme, že text sylabu se stane přínosem pro jeho bezprostřední využití v přednáškách a seminářích a poslouží tak ke zvládnutí obsáhlé problematiky sportovního tréninku, v konečném důsledku k úspěšnému absolvování předmětu.

Sylabus čerpá především z publikací autorů J. Dovalil a kol.: Výkon a trénink ve sportu (2002, 2005), Lexikon sportovního tréninku (2008), doplněný dalšími literárními prameny a citacemi autorů, jejichž přehled je uveden v Seznamu použité literatury.

Všechna práva na rozmnožování a šíření této publikace jsou vyhrazena. Žádná část textu nesmí být v jakékoliv formě reprodukována, nesmí být použitím elektronických systémů zpracovávána, zálohována či rozmnožována bez souhlasu autorů.

Autoři