Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vítejte v multimediální učebnici Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Učební opora vznikla v roce 2008 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt 1068/2008/F5/d). Hlavními autory jsou PhDr. Michal Vít a PhDr. Zdenko Reguli, PhD. Dále na projektu spolupracovali Bc. Jitka Čihounková, Bc. David Kopeček a Jan Šenkýř.

V roce 2010 byl elektronický učební text inovován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Obsah

Učebnice je zaměřena na didaktiku úpolových sportů aikidó, džudó a karate pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu. V přehledné podobě je zde prezentováno a vysvětleno základní učivo úpolových sportů v rozsahu odpovídajícímu Rámcovým vzdělávacím programům.

Cílová skupina

Učební opora je určena především studentům magisterského a bakalářského studijního studijního programu na Fakultě sportovních studií MU pro předměty Teorie a didaktika úpolů a Úpoly. Dále pak všem ostatním odborníkům i laikům se zájmem o didaktiku a metodiku úpolových sportů.

Jak učebnici používat

Učebnice je pouze jedním z informačních zdrojů k výuce úpolových sportů. Přes svůj značný rozsah nemůže v praktické rovině nahradit kontaktní výuku a přímou zpětnou vazbu učitele. V rovině teoretické je třeba dalšího studia skript a odborné literatury. Cílem učebnice je zprostředkovat studentům obrazovou informaci o průběhu a způsobu nácviku technik úpolových sportů a usnadnit tak přípravu na praktickou část zápočtu nebo zkoušky z úpolů.

Pro studium zvolte požadovaný úpolový sport v horizontálním menu. Ve vertikálním menu na levé straně obrazovky vyberte vždy jednu úpolovou techniky. Poté se v pravé části obrazovky objeví submenu se všemi cvičeními vztahujícími se k této technice. Video můžete spustit v malém okně a současně číst popis techniky pod oknem videa. Jinou možností je spuštění obrazového záznamu přes celou obrazovku.

Používáte-li učebnici poprvé, doporučujeme studovat každý úpolový sport postupným pohybem ve vertikálním menu a submenu vždy shora dolů (cvičení nepřeskakovat). Pořadí cvičení je logicky uspořádáno podle metodické koncepce konkrétního úpolového sportu.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.