Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Postoj – Zenkucu dači

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Zenkucu dači

Zenkucu dači je základní útočný postoj. Jedná se o klasický bojový postoj, který budeme používat při nácviku všech dalších technik.

Popis

  • šířka postoje se rovná šířce ramen resp. boků
  • délka postoje činí 2,5–3násobek jeho šířky
  • přibližně 70 % hmotnosti spočívá na přední noze, 30 % hmotnosti na zadní noze
  • přední koleno je pokrčeno tak, že kolmice z něho spuštěná míří k palci na vnitřní hraně chodidla
  • obě chodidla jsou celou plochou pevně na podložce
  • zadní chodidlo je vytočeno 45 ° směrem ven a zadní koleno je napnuté
  • přední chodidlo je vtočené mírně dovnitř, resp. jeho vnější hrana směřuje přímo dopředu

Chyba 1

Těžiště těla je posunuto příliš vpřed.

Chyba 2

Chodidlo zadní nohy je příliš vytočeno vzad (často až 90 ° od předozadní osy). To brání rotaci boků, která je potřebná jako hnací síla pro všechny techniky.

Chyba 3

Zadní koleno je příliš pokrčené. Příčinou této chyby je obvykle oslabené svalstvo stehen.

Chyba 4

Postoj je příliš úzký (nohy se nachází téměř v jedné přímce), nebo je postoj naopak příliš široký (nohy jsou od sebe vzdáleny více než na šířku ramen či boků). V prvním případě je postoj značně nestabilní, v druhém případě je velmi těžké dosáhnout plynulého a rychlého přemisťování.

Chyba 5

Trup je nakloněný vpřed (předklon) nebo vzad (záklon). V obou případech poloha těla brání správnému přemisťování. Trup musí být vždy zpříma.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.