Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Přemístění – Tai sabaki

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Přemístění

Přemístěním rozumíme v karate pohyb nohou (aši sabaki) a pohyb těla (tai sabaki).

Pravidla pro pohyb nohou a těla v postoji

  • výška těžiště se u většiny pohybů nemění, vertikální pohyb těžiště totiž zpomaluje přemístění a snižuje efektivitu vykonávané techniky za pohybu
  • při přesunech se chodidla od země příliš nevzdalují, nevyžaduje-li to konkrétní technika
  • přemístění by mělo připomínat „klouzání po povrchu“
  • pohyby jsou plynulé a dynamické
  • všechny pohyby vycházejí z pánve a boků

Nejčastější chyby

  • změna výšky těžiště
  • chybné rozložení hmotnosti v konečném postoji
  • dráha kroku není obloukovitá
  • přílišné zvedání končetin a dupání

Přemístění vpřed

Ze základního útočného postoje zenkucu dači se zadní noha přisouvá chodidlem těsně nad podložkou k noze přední, na které spočívá většina hmotnosti těla. Zadní noha míjí přední (nohy se nachází na okamžik vedle sebe) a obloukovým pohybem pokračuje dále vpřed do opačného postoje zenkucu dači než byl výchozí.

Přemístění vzad

Přemístění se vykonává analogicky k chůzi vpřed tedy v opačném pořadí pohybů. Ze základního útočného postoje zenkucu dači vykonává přední noha obloukový pohyb vzad k zadní noze a pokračuje po oblouku až do opačného postoje zenkucu dači než byl výchozí.

Nácvik s partnerem – cvičení 1

Použitím švihadla nebo pásku od kimona (obi) lze rozvíjet techniku přemístění. Při tomto cvičení jeden ze cvičenců usnadňuje tahem za švihadlo druhému pohyb boků a celého těla vpřed a tím mu umožňuje získat pocit správného „vržení“ boků vpřed a zrychlujícího pocitu z přemístění.

Nácvik s partnerem – cvičení 2

Obměnou předchozí cvičení je snaha překonávat vnější odpor, který vykonává partner tažením za švihadlo směrem vzad. Při chybném provedení se nedostatky projeví na efektivitě přemístění, při správném provedení rozvíjíme sílu dolních končetin a stabilizujeme návyk správné chůze.

Nácvik s partnerem – cvičení 3

Při využití jiného náčiní (např. obruče) rozvíjíme u cvičenců navíc cit pro bojovou vzdálenost. Pevné spojeni v jednom kruhu totiž vytváří pocit vzájemné propojenosti pohybů obou partnerů.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.