Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Údery – Gjaku cuki

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Seznam videí


Základní provedení

Nácvik s partnerem

Základní provedení

Gjaku cuki je úder, který se ve sportovním karate používá nejčastěji. Největší část síly v této technice pochází z rotačního pohybu boků a celého těla. Gjaku cuki se začíná většinou v poločelním postavení těla vůči soupeři (hanmi). Úder provádí zadní ruka současně s rotací boků směrem do čelního postavení. Při dokončení úderu je tedy úderová paže nesouhlasná s přední nohou.

Chyby

Všechny chyby uvedené u čoku cuki platí i pro gjaku cuki. Jak plyne z popisu a předchozích cvičení specificky pro gjaku cuki jsou typické dále tyto chyby:

  • úder je prováděn bez použití rotačního pohybu boků, což ho výrazně oslabuje
  • boky se nedotáčí do čelní polohy, což je způsobeno nesprávnou polohou zadního chodidla, které je vytočeno prsty ven
  • asynchronní pohyb boků a úderu, ze kterého vyplývá opět oslabení úderu

Nácvik s partnerem – cvičení 1

Pro nácvik gjaku cuki můžeme použít obdobu cvičení, které jsme používali k nácviku čoku cuki. Pomocí švihadla umístěného na bocích dává spolucvičenec impuls pro vykonání úderu mírným zatažením za švihadlo. Pomáhá tak rozvinout pocit správné rotace zadního boku z hanmi do čelního postavení.

Nácvik s partnerem – cvičení 2

Pro rozvoj výbušné síly potřebné pro úder můžeme zařadit cvičení s medicinbalem. V předpažení drží cvičenec oběma rukama plný míč. V rychlém sledu provádí pohyb směrem k tělu (jako nápřah hikite) a v zápětí rychle předpaží, čímž odhodí míč vpřed.

Nácvik s partnerem – cvičení 3

V tomto cvičení rozvíjíme pohyb boků potřebný pro gjaku cuki hozením plného míče. Jestliže cvičenec nezapojí do pohybu boky, hod je slabší a míč uletí kratší vzdálenost, což je zpětná vazba o nedokonalém provedení. Při správném zapojení boků se může student sám přesvědčit o významu tohoto pohybu tím, že míč doletí až ke spolucvičenci.

Nácvik s partnerem – cvičení 4

Rychlost a sílu provedení úderu můžeme rozvíjet jeho opakováním do lapy nebo jiné podložky, kterou spolucvičenec nastaví vždy do jiné polohy. Tímto cvičením rozvíjíme také reakční rychlost na vizuální podnět a orientační schopnost potřebnou k zasažení cíle.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.