Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kryty – Age uke

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Seznam videí


Základní provedení

Chyby

Nácvik s partnerem

Age uke

Kryt se používá proti útokům na horní pásmo (džódan). Mechanismus účinku spočívá v tom, že krycí plocha (předloktí) odchýlí úder směřující na hlavu směrem nahoru. Na vychýlení útoku se podílí obloukový pohyb vzhůru a rotace předloktí kolem své osy.

Popis

 • jedna ruka provádí kryt za současného stažení druhé do hikite
 • kryjící paže přechází nahoru po oblouku před přitahovanou paží, vzájemně se kříží v oblasti brady
 • předloktí začíná rotovat z polohy palcem nahoru do opačné polohy až v samotném závěru pohybu, tedy v okamžiku navázání kontaktu se soupeřovou útočící paží
 • kryjící paže končí přibližně ve vzdálenosti jedné pěsti od čela
 • boky se otevírají z čelního postavení (zavřené boky) do poločelného postavení (otevřené boky) a dávají tak impuls jak ruce, která provádí kryt, tak i ruce, která se stahuje do hikite

Nejčastější chyby

 • předloktí nepřechází do krytu před tváří, ale dostává se do konečné polohy venkovním obloukem; takto provedený kryt je neúčinný, protože vlastní dráha útoku zůstává nekrytá
 • kryjící paže je příliš ohnutá v lokti a horní část hlavy zůstává nekrytá
 • rotace předloktí není dokončena a pěst zůstává hřbetem nahoru
 • pohyb je vykonáván bez účasti boků, což ho oslabuje

Fáze pohybu

Nácvik můžeme usnadnit rozdělením pohybu na následující fáze

 • obě pěsti současně začínají pohyb z polohy před tělem a provádějí kryt, cvičení připomíná „stahování rolety“
 • z polohy zkříženích paží před tělem provádíme opakovaně kryt jednou a poté druhou rukou
 • poté provádíme celý kryt na dvě doby se zastavením v poloze zkřížených paží před tělem
 • výsledným pohybem je spojení všech fází v jeden celek, kdy jedna ruka vykonávající kryt a míjí druhou, která se vrací do hikite

Chyba 1

Jestliže je kryjící paže v nesprávné poloze nebo úhlu, je kryt neúčinný (paži lze snadno stlačit dolů). Při správném provedení je velmi obtížné až nemožné kryt prolomit.

Nácvik s partnerem – cvičení 1

Kryt je možné nacvičovat také pomocí tyče. Student si musí uvědomit, že při útoku předmětem shora, musí být kryt proveden správně, aby nedošlo k zásahu temene hlavy.

Nácvik s partnerem – cvičení 2

Rozvoj techniky krytů můžeme zpestřit a ztížit také využitím dalších pomůcek, např. BOSU. Při provádění age uke v kleku na BOSU se cvičenci musí soustředit nejen na kryt, ale také na udržení rovnováhy.

Nácvik s partnerem – cvičení 3

Po zvládnutí základního provedení age uke můžeme zařadit kryt do kombinace. Jeden z partnerů si nejdříve naměří správnou vzdálenost pro zásah a poté provádí jeden nebo více útoků na horní pásmo. Druhý reaguje na každý útok krytem age uke a jakmile se rozhodne, ukončí kombinaci náznakem gjaku cuki.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.