Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kryty – Uči uke

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Seznam videí


Základní provedení

Nácvik s partnerem

Uči uke

Uči uke je opět kryt předloktím, který se používá zejména proti úderům směřujícím na střední pásmo (čudan). Dráha krytu je zevnitř ven a kryjící ruka končí v přibližně stejné poloze jako u soto uke.

Popis

Pohyb kryjící paže začíná v poloze hikite na opačné straně těla než je paže, dlaní dolů. Pak paže provádí obloukovitý pohyb zevnitř ven a v konečné fázi krytu opět rotuje předloktí (hřbet ruky je dole). Druhá paže se s kryjící kříží (kryjící paže je vně) a stahuje se do polohy hikite. Pohyb boků je opět stejný jako u předchozích krytů, tzn. otevírá se z čelního postavení a dává tak energii kryjící ruce a současně strhává druhou ruku do hikite. Uči uke je poněkud slabší kryt a dost často se spojuje s úhybem stranou.

Nejčastější chyby

  • loket kryjící paže se pohybuje v první fázi krytu příliš ven a při samotném vychylování soupeřova útoku se vrací; výsledkem chybné dráhy je to, že v rozhodujícím okamžiku se plocha kryjící paže nehýbe a kryt je tak oslaben
  • pěst i loket kryjící paže je příliš nízko
  • pohybu se neúčastní boky

Fáze pohybu

Nácvik můžeme usnadnit rozdělením pohybu na následující fáze

  • výchozí poloha – předpažit pokrčmo, ruce v pěst, hřbety dolů; z této pozice vykonáváme nápřah k opačnému boku, pěst hřbetem vzhůru a vracíme zpět do výchozí polohy; pohyb připomíná „šáhnutí do kapsy a vytažení peněženky“
  • Provádíme uči uke na dvě doby. Na první dobu přejdeme jednou ruku do nápřahu, druhá předpaží jako do úderu čoku cuki, na druhou dobu ruka provádí z nápřahu kryt a předpažená ruka se stahuje do hikite
  • výsledným pohybem je spojení obou fází v jeden celek

Nácvik s partnerem – cvičení 1

Stejně jako v krytu soto uke je nutné v závěru provedení krytu odtlačit útočící paži ze středu těla. V tomto cvičení provádí jeden z partnerů kryt, druhý pouze drží obě paže před tělem jako v úderu čoku cuki. Obměnou cvičení je nácvik krytu proti střídavě prováděnému čoku cuki.

Nácvik s partnerem – cvičení 2

Pro zpestření výuky můžeme používat i zcela netradiční pomůcky jako ponožky. Jednu ponožku si oba cvičenci zastrčí do kalhot nebo za opasek na pravý nebo levý bok. První vytáhne ponožku a podá ji druhému. Ten ponožku uchopí souhlasnou rukou a druhou rukou uchopí svou ponožku. Stejným pohybem jako uči uke ponožky vymění a podá tak partnerovi svou.

Nácvik s partnerem – cvičení 3

Po zvládnutí základního provedení uči uke můžeme zařadit kryt do kombinace. Jeden z partnerů si nejdříve naměří správnou vzdálenost pro zásah a poté provádí jeden nebo více útoků na horní pásmo. Druhý reaguje na každý útok krytem uči uke a jakmile se rozhodne, ukončí kombinaci náznakem gjaku cuki.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.