Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kryty – Gedan barai

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Seznam videí


Základní provedení

Nácvik s partnerem

Gedan barai

Gedan barai je kryt využívající opět plochu předloktí. Používá se zpravidla proti útokům na spodní pásmo (gedan), např. kopům.

Popis

Kryt začíná nápřahem paže na opačném rameni dlaní k uchu. Poté se kryjící paže pohybuje směrem dolů a v poslední fázi pěst a předloktí opět rotují do polohy dlaní dolů. Paže má na konci krytu směřovat dolů pod úhlem 45 °. Druhá paže na začátku pohybu tvoří pomyslnou oporu kryjící paži (poloha loket na loket), pak se opět stahuje do polohy hikite.

Nejčastější chyby

  • paže se v lokti příliš napne (hrozí poranění lokte)
  • pěst a předloktí jsou přetočené tak, že útok kryje vnitřní část předloktí, což může vést k poranění (šlachy, cévy)
  • paže nesměřuje dolů pod správným úhlem, je příliš blízko těla a kryt je neúčinný

Fáze pohybu

Nácvik můžeme usnadnit rozdělením pohybu na následující fáze

  • střídavě provádíme nápřah k opačnému rameni (loket na loket), jako bychom si z něho chtěli otřít nečistotu, později sevřeme ruku v pěst
  • z nápřahu vedeme kryjící paži dolů podél druhé paže, jako bychom si chtěli otřít nečistotu z rukávu
  • provádíme střídavě kryt s rukama sevřenýma v pěst, postupně zrychlujeme

Nácvik s partnerem

Po zvládnutí základního provedení gedan barai můžeme zařadit kryt do kombinace. Jeden z partnerů si nejdříve naměří správnou vzdálenost pro kop mae geri a poté provede jeden útok na dolní pásmo. Druhý reaguje na útok úhybem stranou se současným krytem gedan barai, po kterém následuje gjaku cuki.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.