Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kopy – Mae geri

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Mae geri

Mae geri je kop vpřed. Rozlišujeme dva druhy mage geri. Keage je kyvný kop, kekomi je kop trčením. Zde uvádíme pouze variantu kekomi.

Popis

  • Nápřah do kopu se provádní zvednutím kolena, chodidlo je třeba držet rovnoběžně se zemí, bříško chodidla mít poněkud výše než patu, holeň držet téměř kolmo k zemi. Kolmice spuštěná z kolena by měla procházet bodem u špiček prstů nohou, koleno i prsty nohy směřují do stejného směru, je nutné zvednout prsty nohy vzhůru zpevnit kotník
  • Kolmice spuštěná z hýždí prochází bodem těsně za patou, těžiště těla by se mělo nacházet na takovém místě, aby kolmice z něj spuštěná procházela bodem mezi prsty a patou stojné nohy. Chodidlo držet v kontaktu se zemí, mírně pokrčit koleno a kotník, kolmice spuštěná z přední části kolena protíná bod u špiček prstů nohy
  • Z nápřahu plně a silně napnout kopající nohu za současného vysunutí boků vpřed. Úderovou plochou jsou bříška prstů (koši)
  • Stažení kopající nohy zpět by mělo být ještě rychlejší než samotné kopnutí a dolní končetina se stahuje opět do pozice nápřahu, pak teprve do stabilního postoje
  • boky je třeba při kopu vysunout rychle vpřed (protlačit)

Nejčastější chyby

  • přílišný předklon či záklon trupu (snížená stabilita a účinnost kopu)
  • stojná noha není pevně na zemi a je příliš napnutá nebo naopak pokrčená (špatná stabilita, snížení dosahu kopu)
  • koleno je mimo osu kopu (kopající noha míjí cíl)
  • špatná úderová plocha a nezpevněný kotník (hrozí zranění nohy)
  • nedostatečné stažení kopu do pozice počátečního nápřahu (noha jakoby spadne, čímže se snižuje stabilita a možnost protivníkova útoku)

Úderová plocha

Důležité je dodržení úderové plochy při kopu. Pokud noha dopadne na cíl jiným způsobem než bříšky prstů, může dojí k jejímu poranění.

Cvičení 1

V zenkucu dači se cvičenec opře rukou o stěnu, žebřiny apod. a opakovaně zakopá zadní nohou tak, že přitahuje patu k hýždím. Snahou je dosáhnout maximální rychlosti pohybu.

Cvičení 2

Celý nápřah provádíme ve stejné poloze u stěny. Koleno kopající nohy se snažíme zvednout co nejvýše. Stojná noha je pevná, chodidlo celou plochou na zemi.

Cvičení 3

Jestliže předchozí fáze nácviku byla zvládnuta, nacvičujeme nápřah bez opory o stěnu.

Cvičení 4

Před provedením celého kopu provedeme několikrát komíhání připomínající svou drahou a napnutím dolní končetiny mae ger. Pohyb vykonáváme uvolněně jako dynamický strečink svalů zadní strany stehna.

Cvičení 5

Po několika průpravných cvičeních zkoušíme provést celý kop včetně dopnutí končetiny a správné úderové plochy koši.

Cvičení 6

Nápřah i celý kop můžeme nacvičovat např. za pomocí židle. Ta tvoří oporu a současně překážku, přes kterou je třeba zvednout nohu dostatečně vysoko.

Cvičení 7

Pro kontrolu výšky kopu můžeme provádět mae geri za pomocí obruče. Student tak může kontrolovat do jaké výšky kop skutečně vykonává. Není třeba kopat výše než do úrovně pasu.

Cvičení 8

Pro pokročilé cvičence, kteří již dobře ovládají základní techniku můžeme zvolit náročnější cvičení, při kterém vykonáváme kop ve stoji na BOSU. Nejdříve ve stoji na jedné noze, na kterou postupně přeneseme hmotnost, později ve stoji spatném.

Chyba 1

Častou chybu je záklon při zvednutí nohy do nápřahu. Jejím důsledkem je ztáta stability při kopu nebo nízká účinnost kopu při dopadu nohy na cíl.

Nácvik s partnerem – Cvičení 1

Správně provedený dynamický nápřah je současně kop kolenem. Rozvíjet sílu a rychlost nápřahu můžeme také pomocí gymballu, do kterého vykonáváme kop kolenem.

Nácvik s partnerem – Cvičení 2

Rychlost, sílu a správné vytvarování úderové plochy koši v mae geri můžeme rozvíjet vykonáváním kopu do gymballu drženého partnerem.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.