Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kopy – Mawaši geri

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Mawaši geri

Mawaši geri je obloukový kop. Úderovou plochou může být nárt nebo koši.

Popis

  • z postoje zenkucudači provádí zadní noha nápřah tak, že končetinu zvedáme do strany až je koleno a bérec rovnoběžně se zemí. Patu je potřeba přitáhnout k hýždím, chodidlo při nápřahu směřuje vzad a prsty stranou
  • hmotnost těla přenášíme na stojnou nohu jak při nápřahu tak i při samotném kopu. Stojná noha musí být mírně pokrčená a pevně přitisknutá celým chodidlem na zemi. Během kopu dochází k rotaci celého těla a stojná noha se otáčí patou vpřed. Otáčení provádíme na přední části chodidla, které je neustále v kontaktu s podložkou
  • účinnost kopu je nejvyšší, narazí-li do cíle pod úhlem 900. Okolo těla se noha tedy pohybuje rovnoběžně se zemí. Napřažená noha vykonává velký oblouk až do osy těla. Pohyb vykonává rotace boků a celého těla. Švih napřažené nohy provádíme obloukem k cíli (zvenku dovnitř)
  • stažení kopající nohy do výchozí pozice musí být rychlé, provedené po stejné dráze jako tomu bylo při kopu. Teprve poté následuje položení nohy na podložku
  • práce boků je u tohoto kopu velmi výrazná. Při kopu pravou nohou rotují boky proti směru hodinových ručiček a ženou kopající nohu po oblouku vpřed, následně dochází k napnutí nohy v kolení kloub a švihu nohy. Při stažení kopající nohy je třeba opět prudkého pohybu v bocích směrem zpět po stejné dráze jako kupředu. Boky se snažíme tlačit vzhůru na stranu stojné dolní končetiny

Úderová plocha

Při dopadu nohy na cíl je úderovou plochou propnutý nárt.

Cvičení 1

Prvním cvičením je nácvik nápřahu. Cvičenec opakovaně zvedá nohu do unožení pokrčmo přes překážku (např. míč). Po zvládnutí nápřahu může učinit první pokusy o dokončení kopu.

Cvičení 2

Nápřah můžeme také nacvičovat přetahováním nohy přes ostatní cvičence, kteří zaujmou podpor klečmo na loktech. Cvičení připomíná nácvik práce přetahové nohy v atletice při běhu přes překážky.

Cvičení 3

Fázi dokončení kopu můžeme nacvičovat s oporou o stěnu. Opakovaný napnutím dolní končetiny v kolením kloubu cvičenec nacvičuje švihový pohyb v závěru kopu a současně rozvíjí pohyblivost kyčelního kloubu a rovnováhovou schopnost.

Chyba 1

Typickou chybou je v počátku nácviku provedení kopu bez zapojení rotace boků. Při správném provedení se boky otáčí současně se stojnou nohou a výsledná poloha těla je bokem k cíli.

Nácvik s partnerem – Cvičení 1

Po zvládnutí základní techniky mawaši geri můžeme kop procvičovat opakovaným provedením na cíl. V tomto cvičení partner nastavuje úderovou podložku do různých poloh tak, aby kopající musel volit různý pásma.

Nácvik s partnerem – Cvičení 2

Obměnou předchozího cvičení je provedení dvou kopů za sebou do dvou úderových podložek. Cvičení je určenu pro pokročilé jedince. Snažíme se o správné provedení dvou kopů rychle za sebou. Kromě rychlosti kopů rozvíjíme také rovnováhovou schopnost.

Nácvik s partnerem – Cvičení 3

Pro kondiční rozvoj můžeme zařadit cvičení ve dvojicích, při kterém partneři v souhlasném postoji střídavě provádí kop mawaši geri na horní pásmo (džódan). První provádí kop kontrolovaně do výše ramen nebo hlavy, druhý provádí hluboký dřep za stálehé držení těla v bojovém střehu.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.