Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Význam karate pro tělesnou výchovu

spočívá ve třech základních oblastech. Ve všeobecné rovině je karate výborným prostředkem pro rozvoj pohybových schopností jako rychlost, síla, rovnováha, reakční rychlost aj. V rovině úpolových dovedností rozvíjí karate především dokonalou techniku krytů, úderů, kopů aj. Významným benefitem karate je rozvoj cvičenců v rovině zdravotní. Cvičením karate učíme správným návykům držení těla a dýchání, rozvíjíme svalovou rovnováhu a zvyšujeme flexbilitu.

Pohybový základ karate

představují postoj, přemístění, údery, kryty a kopy. Výhodou karate je skutečnost, že všechna cvičení jsou prováděna v postoji bez přechodů na zem a pádů. Ve školní tělesné výchově proto nepotřebujeme žíněnky nebo tatami.

Didaktika karate

Z hlediska bezpečnosti je při výuce nutné dbát na kázeň žáků. Při výuce zdůrazňujeme humanistický přístup ke cvičení úpolů a sebeobranný charakter bojových umění. Při cvičení ve dvojicích proto nacvičujeme především obranné techniky krytů. Techniky jsou vždy prováděny pomalu a s kontrolou. Nikdy neumožňujeme skutečný (tvrdý) kontakt úderem nebo kopem. Rychlost a sílu útočných technik rozvíjíme využitím úderových pomůcek a aparátů (pytel, lapa, žíněnka, molitanová destička aj.). Pro nácvik dílčích činností, ale i procvičování technik karate, je vhodné zařazovat do výuky rozmanité úpolové hry.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.