Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Techniky v postoji (střehu)

Zápasit se vždy začíná v postoji, tudíž útočné postojové techniky jsou nejkratší (technicky) cestou k vítězství. Z didaktického pohledu zařazujeme techniky z postoje až po seznámení s technikami na zemi a po ujištění, že cvičenci zvládají pádovou techniku – především pád vpřed s převratem se zaražením. Dále je potřeba, aby jejich váha byla přibližně stejná, jejich kondiční a koordinační schopnosti dostatečné, záleží na úsudku cvičitele. Techniky se nacvičují s pasivním obráncem, chyby popisované u chvatů se projevují většinou až u učebně-tréninkového boje s aktivním obráncem. Zde uváděné techniky v postoji lze rozdělit do skupin:

 • Útočné techniky z postoje

  Též chvaty (hody), mají za úkol dostat soupeře na lopatky, či alespoň do nebezpečné polohy. Skládají se většinou ze tří fází:
  1. Fáze záběr chvatu a vychýlení

   Fáze probíhá chronologicky takto: příprava záběru, vychýlení soupeře ze stabilní – rovnovážné polohy, dokončení záběru. V soutěžních podmínkách tato fáze trvá okolo vteřiny. Je zde velice důležité načasování (timing).
  2. Fáze provedení chvatu (hodu)

   S dobře zabraným a vychýleným soupeřem je v této fázi minimální předpoklad k neúspěchu, pokud je vše správně technicky provedeno. Je zde rozhodující nástup do hodu a rychlost provedení. Fáze trvá do 2 vteřin.
  3. Fáze dokončení na zemi

   Většinou se nenacvičuje zvlášť, ale jako součást fáze provedení chvatu. Má největší význam pro získání lopatkového vítězství (po udržení soupeře na lopatkách zápas končí vítězstvím útočníka). Nejdůležitější při této fázi je po dokončení chvatu, aby útočník nepustil chvat a zaujal stabilní pozici na zemi a kontroloval – znehybnil obránce.
 • Přípravné techniky

  Jedná se o techniky, které připravují a umožňují provádění útočných či obraných technik.
PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.