Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Průpravná cvičení


Most

Most ze vzporu klečmo se zapřením čela o žíněnku. Cvičenec vykonává překot přes hlavu a dostává se tak do mostu. Poté cvičenec udělá oběh kolem hlavy do výchozí polohy a cvičení opakuje.

Most

Most

Vytlačovaná

Skupinka cvičenců se shromáždí na zápasnické žíněnce uvnitř kruhového zápasiště (ohraničeno červeným pruhem). Hrají všichni proti sobě, cílem hry je donutit soupeře k vyšlápnutí do červené zóny, nebo ke kontaktu s žíněnkou jinou částí těla než chodidly. Vyhrává, kdo poslední zůstane. Účelem hry je nacvičování postoje, přemístění v postoji a základy útoků na nohy, porazů, vychýlení.

Vytlačovaná

Vytlačovaná

Špičky

Ve dvojici, na čas, cílem hry je se dotknout dlaní špičky soupeře a to co nejvíckrát, útočí i brání se oba soupeři. Nesmí se „chodit“ po kolenou či dotýkat se dlouze oběma dlaněmi podložky. Účel hry je nácvik pohybu v postoji, výpadu pod nohy a obrany proti těmto útokům (únik).

Špičky

Špičky

Čepobití

Ve trojici, jeden cvičenec provádí předem určený chvat (záruč). Jde o rychlost a správnost provedení, zpravidla na čas (30 s). Neprovádí se dokončení na zemi. Techniku provádí zápasník střídavě s oběma zápasníky, zápasníci se nebrání a nabízí mu záběr a pomáhají mu s dokončením techniky tím, že jdou sami do pádu. Po časovém limitu se role vymění a provádí druhý zápasník ten samý chvat. Až se prostřídají je chvíli odpočinek a zařazuje se jiný chvat. Takhle bývají zpravidla zařazeny 3 chvaty, vždy postojové. Účelem je automatizace postojových chvatů a jejich rychlé provedení.

Čepobití

Čepobití

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.