Tato publikace obsahuje více než 50 cvičení využitelných při nácviku, zdokonalení a stabilizaci techniky bruslení na lyžích na všech výkonnostních úrovních běžců na lyžích. Cvičení jsou rozdělena do kapitol, které jsou zaměřeny na nácvik nebo rozvoj jednotlivých bruslařských technik. Na tuhle publikaci těsně navazuje multimediální učebnice Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika, která se zabývá teoretickými základy volného způsobu běhu, kinetickou a kinematickou charakteristikou a popisem jednotlivých technik. V nové učebnici studenti získají podrobné vědomosti o podstatě techniky volného způsobu běhu, ve starším projektu se seznamují s možnostmi jejího nácviku a zdokonalení.

Výukový program obsahuje názorná cvičení pro nácvik základních dovedností a rozvoj jednotlivých technik volného způsobu běhu na lyžích je rozdělen do 9. kapitol.

Obsah je určen především pro studenty tělesné výchovy a sportu, zejména ve spojení s metodickými kurzy lyžování, a také pro sportující veřejnost zajímající se o běh na lyžích. Výsledek projektu je také přístupný na nosiči DVD a nekomerční formou poskytován zájemcům u autora. Program byl vytvořen za pomoci prostředků FRVŠ 2006.Začít konkrétní kapitolou

1. úvod
2. odšlapávání
3. jednostranné bruslení
4. bruslení prosté - cvičení pro nácvik techniky bez holí
5. oboustranné bruslení dvoudobé
6. oboustranné bruslení jednodobé
7. oboustranné bruslení střídavé
8. kombinační cvičení
9. závěr

Stáhnout všech 9 kapitol (zip - 408,2 MB)
PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Fakulta sportovních studií MU | na úvodní obrazovku
tech. spolupráce: Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007