První pomoc – Rautekova zotavovací poloha


Cíl výuky

Opakování diagnostiky stavu vědomí a dýchání z kapitoly Bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy (dříve stabilizované) a pochopení jejího významu při poskytování první pomoci.

Obsah

  • Diagnostika stavu vědomí
  • Nácvik Rautekovy zotavovací polohy

Doporučení pro výuku

  • Vysvětlete s pomocí PowerPointové prezentace, kdy je možné Rautekovu zotavovací polohu použít.
  • Zopakujte se studenty nácvik diagnostiky stavu vědomí prakticky.
  • Také nácvik Rautekovy zotavovací polohy ve dvojicích vyzkoušejte prakticky.

Studijní materiály

Prezentace v češtině

Prezentace ve formátu PPT (MS PowerPoint) Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Prezentace v angličtině

Presentation in PPT format (MS PowerPoint) Presentation in PDF format (Adobe Acrobat)

Procvičovací otázky

Spustit interaktivní test v IS MU
Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.


Slovník anglických pojmů


abdomen břicho
airways dýchací cesty
artifical respiration umělé dýchání
breathing dýchání
chest hrudník
chest compressions stlačování hrudníku
contact establishment navázání kontaktu
forehead čelo
head hlava
heart massage srdeční masáž
jaw čelist
painful stimulation bolestivý podnět
recovery position stabilizovaná poloha
shout for help volání o pomoc
sufficient and regular breathing dostatečné a pravidelné dýchání
Mgr. Zdeňka Kubíková, Bc. Barbora Zuchová a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále