Odšlapování


Terén

mírný svah s přechodem do roviny

Sníh

upravený, tvrdý

Popis

Odšlapování je změna směru jízdy, při které lyže střídavě kloužou ve směru své podélné osy na palcové a malíkové hraně.

Odšlapování zahajujeme z jízdy přímo nebo šikmo svahem zvednutím a odvrácením lyže na té straně, na kterou chceme měnit směr. Zvednutou a odvrácenou lyži položíme na sníh na plochu nebo na malíkovou hranu, je to závislé na sklonu svahu. Současně s pokládáním odvrácené lyže na podložku provádíme odraz z palcové hrany (vnitřní hrana) odrazové lyže.

Přestoupíme z odrazové lyže na lyži odvrácenou.

Odrazovou lyži připojíme k lyži odvrácené a opět ji zatížíme.

Odšlapovat je možné ke svahu i od svahu. Při odšlapování od svahu dochází ke zrychlování jízdy při přibližování se ke spádnici, což může zpočátku způsobovat potíže při výcviku.

Cvičení


odšlapovat na místě vpravo i vlevo


Odšlapovat z jízdy šikmo ke svahu do zastavení

Odšlapovat z jízdy šikmo ke svahu do zastavení

Z jízdy šikmo odšlapovat ke svahu, následuje odšlapování od svahu s opětovným odšlapováním ke svahu (girlandy)

Z jízdy šikmo odšlapovat ke svahu, následuje
odšlapování od svahu s opětovným odšlapováním
ke svahu (girlandy)

Odšlapovat ke svahu z jízdy přímo


Odšlapování od svahu (přes spádnici)

Odšlapování od svahu (přes spádnici)

Odšlapováním plynule měnit směr

Odšlapováním plynule měnit směr

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále