Krátký snožný oblouk


Terén

středně strmý svah

Sníh

tvrdý, ale ne zledovatělý

Popis

Lyže zahraníme zatlačením kolen dopředu a dovnitř tvořeného oblouku.

Zapíchnutím hole pomáháme udržet rytmus jízdy.

Lyže jsou stále v kontaktu se sněhem, zachováváme stále stejný poloměr oblouků.

Cvičení


Navazované oblouky

Navazované oblouky

Cvičení odrazu z hran na místě s oporou o hůl, odrážíme se z hran bez smyku

Cvičení odrazu z hran na místě s oporou o hůl, odrážíme se z hran bez smyku

Cvičení odrazu z hran při jízdě, poskoky v pomalém rytmu


Napojované oblouky v otevřené stopě


Fixace trupu - paže ve vzpažení

Fixace trupu – paže ve vzpažení

Fixace trupu - ruce v bok

Fixace trupu – ruce v bok

Fixace trupu - ruce v týl

Fixace trupu – ruce v týl

Fixace trupu - paže zkřížit na prsou

Fixace trupu – paže zkřížit na prsou

Krátké oblouky šikmo svahem


Krátké oblouky v maximální frekvenci


PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále