Základní oblouk


Terén

velmi mírný, dokonale upravený svah

Sníh

vodivý

Popis

Základní oblouk zahajujeme ze sjezdu po spádnici přenesením hmotnosti těla na budoucí vnější lyži, současně provádíme pohyb kolen shora dolů, dovnitř a dopředu tvořeného oblouku. Pánev se mírně vklání do oblouku, trup se mírně odklání.

Zahájené pohyby se projevují vertikálním pohybem těžiště směrem dolů a jeho posunem mimo lyže.

Když je těžiště nejníže, okamžitě dochází k jeho zdvihu a návratu nad lyže. Současně provádíme pohyb vnější paže a hole vpřed s jejím vykývnutím.

V okamžiku, kdy je zdvih dokončen, hůl zapíchneme. Těžiště těla je nad lyžemi, přecházíme do dalšího oblouku.

Cvičení


Základní oblouk - navazované oblouky

Základní oblouk – navazované oblouky

V jízdě po spádnici nacvičovat rychlejší pohyb dolních končetin ve fázi ukončení
a zahájení oblouku


Důraznější pohyb paží s mírným zapíchnutím hole v okamžiku dokončení zdvihu těžiště


Jízda ve vytyčené slalomové dráze


Základní oblouk v různých terénních a sněhových podmínkách


PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále