Carvingový oblouk


Carvingový oblouk ke svahu


Terén

mírný svah

Sníh

upravený, vodivý

Popis

Snížený sjezdový postoj, lyže jsou v širší stopě (přibližně na šířku pánve), zatížení lyží je rovnoměrné. Přední části lyží jsou více zatížené, pohled směřuje do směru jízdy. Osy protínající ramena, boky a kolena by měly být rovnoběžné. Paže držíme před tělem mírně pokrčené v loketních kloubech ve vzdálenosti o něco větší, než je šíře ramen.

Oblouk zahájíme z jízdy šikmo svahem (později ze spádnice) plynulým vkloněním kolen, pánve a trupu dovnitř tvořeného oblouku. Těmito pohyby dojde k zahranění lyží. Neustálým tlakem do hran udržujeme lyže na hranách, oblouk vyjedeme až do zastavení. Kontrolujeme, aby kolena byla „otevřená“ – kolena jsou stále na šířku pánve, vnitřní koleno tlačíme ke svahu.

Ve spádnici je nutné vyčkat, až lyže oblouk samy vykrojí (autokinetika). Pokud budeme ve spádnici netrpěliví a budeme spěchat s vyjetím oblouku, dojde ke smýknutí.


Carvingový oblouk přes spádnici


Terén

mírný svah

Sníh

upravený, vodivý

Popis

Snížený sjezdový postoj, lyže jsou v širší stopě (přibližně na šířku pánve), zatížení lyží je rovnoměrné.

Oblouk zahájíme z jízdy šikmo svahem postupným překlopením lyží na plochy skluznic a poté na opačné hrany. Oblouk vedeme pohledem, potom plynulým vkloněním kolen, pánve a trupu dovnitř budoucího oblouku

Těmito pohyby dojde k postupnému zahranění lyží. Neustálým tlakem do hran udržujeme lyže na hranách, udržujeme předozadní a stranovou rovnováhu a oblouk vyjedeme až do zastavení. Kontrolujeme, aby kolena byla „otevřená“ – kolena jsou stále na šířku pánve, vnitřní koleno tlačíme ke svahu.

Ve spádnici je nutné vyčkat, až lyže oblouk samy vykrojí (autokinetika). Pokud budeme ve spádnici netrpěliví a budeme spěchat s vyjetím oblouku, dojde ke smýknutí.

Používáme stejná cvičení jako u oblouku ke svahu.

Cvičení – bez holí


Nácvik správného pohledu - oblouk zahájit pootočením hlavy ke svahu („kam chci jet, tam se dívám“), paže jsou před tělem, tlak do hran lyží, vnitřní koleno „otevřené“

Nácvik správného pohledu – oblouk zahájit pootočením hlavy ke svahu („kam chci jet, tam se dívám“), paže jsou před tělem, tlak do hran lyží, vnitřní koleno „otevřené“

„Lukostřelec“ - vnitřní paže je v předpažení, palec směřuje vzhůru (zaměřuje do oblouku), vnější paže na vnitřní rameno

„Lukostřelec“ – vnitřní paže je v předpažení, palec směřuje vzhůru (zaměřuje do oblouku), vnější paže na vnitřní rameno

„Letadlo“ - paže v upažení, naklánět se do oblouku

„Letadlo“ – paže v upažení, naklánět se do oblouku

Vnitřní paže v předpažení, v průběhu oblouku vnější paži připojit k vnitřní

Vnitřní paže v předpažení, v průběhu oblouku vnější paži připojit k vnitřní

„Volant“ – volantem točíme do směru jízdy


Vnitřní paže v předpažení, vnější ruka tlačí na vnitřní koleno směrem ke svahu („otevírá“ koleno)

Vnitřní paže v předpažení, vnější ruka tlačí na vnitřní koleno směrem ke svahu („otevírá“ koleno)

Obě ruce na vnitřní koleno - tlačí koleno ke svahu („otevírají“ koleno)

Obě ruce na vnitřní koleno – tlačí koleno ke svahu („otevírají“ koleno)

Obě ruce na kolena - tlačí kolena ke svahu („otevírají“ kolena)

Obě ruce na kolena – tlačí kolena ke svahu („otevírají“ kolena)

Ruce v pěst mezi kolena - zajistí širší stopu lyží

Ruce v pěst mezi kolena – zajistí širší stopu lyží

„L“ - vnější paže ve vzpažení, vnitřní v upažení

„L“ – vnější paže ve vzpažení, vnitřní v upažení

„Slon“

„Slon“

Cvičení – s holemi


Hole jsou ve vodorovné pozici před tělem, paže jsou v šíři ramen - současně s náklonem těla do oblouku se naklánějí i hole

Hole jsou ve vodorovné pozici před tělem, paže jsou v šíři ramen – současně s náklonem těla do oblouku se naklánějí i hole

Hole držet svisle před tělem - naklání se do oblouku stejně jako tělo

Hole držet svisle před tělem – naklání se do oblouku stejně jako tělo

„L“ - vnější paži vzpažit, vnitřní upažit - hrot vnitřní hole směřuje na sníh do středu oblouku

„L“ – vnější paži vzpažit, vnitřní upažit – hrot vnitřní hole směřuje na sníh do středu oblouku

Jízda s holemi

Jízda s holemi

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále