Carvingové oblouky navazované


Terén

mírný svah

Sníh

upravený, vodivý

Popis

Při napojovaných obloucích postupujeme jako při oblouku přes spádnici, postupně navazujeme dva a více oblouků.

Dbáme na čisté provedení beze smyku, rychlost musí být lyžaři natolik příjemná, aby neměl v oblouku tendenci brzdit. Při malé rychlosti je třeba se držet více spádnice, vyjížděním oblouku dochází ke zpomalování.

Postupně přecházíme na strmější svahy.

Cvičení – bez holí


Nácvik správného pohledu - oblouk zahájit pootočením hlavy ke svahu („kam chci jet, tam se dívám“), paže jsou před tělem, tlak do hran lyží, vnitřní koleno „otevřené“

Nácvik správného pohledu – oblouk zahájit pootočením hlavy ke svahu („kam chci jet, tam se dívám“), paže jsou před tělem, tlak do hran lyží, vnitřní koleno „otevřené“

„Lukostřelec“

„Lukostřelec“

Vnitřní paže v předpažení, vnější ruka tlačí na vnitřní koleno směrem ke svahu („otevírá“ koleno)

Vnitřní paže v předpažení, vnější ruka tlačí na vnitřní koleno směrem ke svahu („otevírá“ koleno)

Obě ruce na vnitřní koleno - tlačí koleno ke svahu („otevírají“ koleno)

Obě ruce na vnitřní koleno – tlačí koleno ke svahu („otevírají“ koleno)

Ruce v pěst mezi kolena - zajistí širší stopu lyží

Ruce v pěst mezi kolena – zajistí širší stopu lyží

Obě ruce na kolena - tlačí kolena ke svahu („otevírají“ kolena)

Obě ruce na kolena – tlačí kolena ke svahu („otevírají“ kolena)

„L“ - vnější paže ve vzpažení, vnitřní v upažení

„L“ – vnější paže ve vzpažení, vnitřní v upažení

„Letadlo“ - paže v upažení, naklánět se do oblouku

„Letadlo“ – paže v upažení, naklánět se do oblouku

Ruce spojit za zády - náklon celého trupu do oblouku

Ruce spojit za zády – náklon celého trupu do oblouku

V okamžiku zahájení oblouku tlesknout - dynamika, rytmus jízdy

V okamžiku zahájení oblouku tlesknout – dynamika, rytmus jízdy

„Boxer“ - vnitřní ruka k vnitřnímu rameni, vnější paže ukazuje do směru jízdy

„Boxer“ – vnitřní ruka k vnitřnímu rameni, vnější paže ukazuje do směru jízdy

„Policista“ - paže v upažení, během vedení oblouku přesunout vnější paži k vnitřní

„Policista“ – paže v upažení, během vedení oblouku přesunout vnější paži k vnitřní

Před zahájením oblouku unožit vnější dolní končetinu a „zatáhnout“ ji vzad, po zahájení oblouku ji ihned přiložit zpět na sníh; oblouk zahajujeme na vnitřní lyži (na malíkové hraně)

Před zahájením oblouku unožit vnější dolní končetinu a „zatáhnout“ ji vzad, po zahájení oblouku ji ihned přiložit zpět na sníh; oblouk zahajujeme na vnitřní lyži (na malíkové hraně)


Cvičení – s holí a jinými pomůckami


Tyč držet nadhmatem před tělem - tyč se naklání do oblouku

Tyč držet nadhmatem před tělem – tyč se naklání do oblouku

Kam chce lyžař zahájit oblouk, tam natočí „volant“ (např. plastový talíř nebo menší obruč)

Kam chce lyžař zahájit oblouk, tam natočí „volant“ (např. plastový talíř nebo menší obruč)

Hole držet svisle před tělem - naklání se do oblouku stejně jako tělo

Hole držet svisle před tělem – naklání se do oblouku stejně jako tělo

„L“ - vnější paži vzpažit, vnitřní upažit - hrot hole kreslí čáru do sněhu

„L“ – vnější paži vzpažit, vnitřní upažit – hrot hole kreslí čáru do sněhu

Hole jsou ve vodorovné pozici před tělem, paže jsou v šíři ramen - současně s náklonem těla do oblouku se naklánějí i hole

Hole jsou ve vodorovné pozici před tělem, paže jsou v šíři ramen – současně s náklonem těla do oblouku se naklánějí i hole

Quatro II - hroty holí se po celou dobu jízdy dotýkají sněhu

Quatro II – hroty holí se po celou dobu jízdy dotýkají sněhu

Oblouky na vnitřní lyži – vnější lyži unožit a potáhnout vzad

  • Cvičení s holemi

Napojované oblouky na jedné lyži, překlápět lyži z hrany na hranu

  • Cvičení s holemi
PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále