Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Sportovní masáž

U sportovců dochází k daleko větší únavě než u běžné populace především proto, že jejich tréninkový i závodní výkon se velmi často pohybuje na hranici metabolických i psychických možností. Snaha po dosažení maximálních výkonů vyžaduje také důkladnější a důslednější přístup k regeneraci sil. Tréninkovou přípravu nelze zvyšovat do nekonečna. Je dána jednak volným časem, jednak velikostí tělesné zátěže. Proto je nutné uplatňovat dokonalou a účelnou komplexní regeneraci, která zkracuje trvání nejnutnějšího zotavení, aby další realizace tréninkové jednotky vedla ke zvyšování výkonnosti. Komplexní regenerace má vliv na pozitivní ovlivnění zdatnosti, výkonnosti a s tím i dosažení maximálního možného výkonu.

Definice sportovní masáže

Sportovní masáž je uspořádaný soubor vhodných masérských hmatů, pomáhající sportovci zbavovat se únavy nebo připravit ho na podání plného výkonu. Léčebná sportovní masáž urychluje doléčování některých onemocnění a zvláště zranění sportovce.

Při správném provádění masáže je nutné dodržovat určitá pravidla:

 1. Nestačí znát všechny skupiny a druhy masérských hmatů a dokonce nestačí umět je zručně a správně provádět. Sportovní masáž složená z těchto prvků vznikne až tehdy, když hmaty provádíme ve správném pořadí, tedy uspořádaně. (Viz kap. Masérské hmaty.)
 2. U většiny poranění okamžité užití masáže zraněného místa sportovci nepomůže, ale škodí. Správná léčba po eventuální první pomoci začíná diagnózou, kterou provede lékař. Ten určuje další postup doléčení a také, ve které fázi hojení má nastoupit léčebná masáž. V této fázi masáž prospívá a někdy znamená nenahraditelnou službu na cestě k rychlejšímu a hlavně plnému návratu zdraví a normální funkce postiženého místa. Jde tedy o fázi, spadající do rehabilitace, doléčování. Podle toho by se tento druh masáže měl přesněji nazývat rehabilitační – doléčovací.

Účinky masáže

Již z různých druhů masáže vyplynulo, že podle hmatů, jejich směru a intenzity, popřípadě podle použitého pomocného prostředku, můžeme dosáhnout odlišných cílů a až protichůdných účinků. Ve zkrácené formě se zmíníme o jednotlivých účincích masáže na lidský organismus.

 • Mechanický účinek masáže

  spočívá v podpoře návratu žilní krve a mízy z periferie do oběhového centra.

 • Biomechanický účinek

  způsobuje zčervenání kůže na místech, na kterých provádíme např. tepání nebo intenzivní hnětení. Podkladem pro zčervenání je rozšíření krevních vlásečnic a drobných cév v kůži.

Ani mechanický a biochemický účinek není jediný. Ze zkušenosti byly známy takové účinky některých hmatů, které nelze vyložit mechanickým ani biochemickým působením. Jsou to ty účinky, které nastupují okamžitě a to na vzdáleném místě.

 • Reflexní účinek

  jedná se o reakce organismu k nimž dochází i v značně vzdálených místech od místa podráždění díky odstředivé dráze reflexního oblouku. Nelze tvrdit, že při běžné sportovní masáži vždy využíváme cílevědomě a hlavně soustavně reflexních účinků hmatů. Reflexní masáž používaná ve zdravotnictví k léčbě, vyžaduje ke zvládnutí mnohem delšího a důkladnějšího studia, než obsahuje výuka v základním kurzu sportovního maséra.

Všechny tři uvedené typy účinků masáže tedy probíhají při masáži současně popřípadě střídavě. Nelze tvrdit, že při běžné sportovní masáži vždy využíváme cílevědomě a hlavně soustavně reflexních účinků hmatů. Reflexní masáž používaná ve zdravotnictví k léčbě, vyžaduje ke zvládnutí mnohem delšího a důkladnějšího studia, než obsahuje výuka v základním kurzu sportovního maséra.Druhy sportovní masáže

Již z definice sportovní masáže vyplývá, že za různých okolností plní masáž sportovce odlišné úkoly. Podle toho rozeznáváme pět druhů sportovní masáže.

 • Masáž přípravná

  jde zpravidla o masáž celkovou, vydatnou („tvrdší“ podle mluvy masérů). Provádí se především pomocí důkladného hnětení svalstva i s využitím všech vhodných variant tepání. V literatuře se setkáváme i s dalšími názvy pro tento druh masáže: tréninková, kondiční atd. Nejčastější je však přece jen název přípravná.

 • Masáž pohotovostní

  má připravit „naladit“ sportovce na podání maximálního výkonu při soutěži. V tréninkových dnech se nepoužívá. Provádí se krátkou dobu před startem v soutěži a může se zahrnout do rozcvičení v širším slova smyslu. Nelze jednoznačně rozhodnout, má-li být zařazena před pohybovou část rozcvičení nebo mezi tuto přípravu a vlastní start.

Tam, kde je možné (v přestávce mezi rozcvičením sportovce-atleta a nástupem na zahájení soutěže), zařazujeme pohotovostní masáž až po pohybovém rozcvičení. Oběhová a dýchací popřípadě další funkce se poněkud v této přestávce uklidňují, ale masáž může přispět k maximální pohotovosti organismu k výkonu. Kde není možné výše uvedená pohotovostní masáž zařadit (lední hokej s ohledem na oblékání pro rozehrání), můžeme masáž zařadit před pohybovou část rozcvičení.

U většiny zkušených sportovců s celkem klidným přístupem k soutěži se provádí tato masáž jako dráždivá. U řady mladších a málo zkušených sportovců, kteří před soutěží projevují nervozitu tzv. „předstartovní horečku“ se buď nemasíruje nebo se provádí s prospěchem pro optimální naladění k výkonu lehká masáž uklidňující.

 • Masáž mezi jednotlivými výkony

  se provádí jedině při závodech, soutěžích a utkáních. Uskutečňuje se v situacích, kdy mezi výkony jsou určité přestávky nebo soutěž probíhá několik hodin, dní apod. Masáž je kombinací masáže odstraňující únavu a masáže pohotovostní, nesmí však po ní dojít k úplnému uvolnění sportovce.

 • Masáž odstraňující únavu

  by v ideálním případě měla být vždy masáž celková, trvající cca 40 i více minut. Poskytuje se zpravidla jednou až dvakrát týdně podle dohody s trenérem či sportovcem, a to v dny, kdy se nejvíce nahromadila únava z tréninkových cyklů. Po závodě nebo utkání je vhodné ji provádět až po určité době uklidnění, v případě velmi těžké únavy teprve druhý den. Nejvhodnější je, když po celkové masáži odstraňující únavu již nenásleduje žádná náročná činnost, nýbrž zotavení spánkem. Nejde-li to takto provést, má po této masáži následovat nejméně půlhodinový odpočinek.

 • Léčebná sportovní masáž

  má za úkol urychlovat doléčování některých onemocnění a zvláště zranění sportovce. Měla by probíhat ve spolupráci s lékařem.Pomocné masážní prostředky

Některé masážní hmaty lze úspěšně provádět „suchou rukou“ a na suchém těle. Patří sem uchopování a odtahování, všechny varianty tepání, chvění, vytřásání a pohyby v kloubech. U řady dalších hmatů je provádění hmatů na sucho pro masírovaného nepříjemné až bolestivé. Proto se používají prostředky usnadňující skluz masérova ruky po masírované časti těla. Vyhovující pomocné prostředky tak umožňují dokonalé provedené některých hmatů a jejich složení účinek těchto hmatů ještě zvyšují. V následujícím textu se pro ilustraci o některých zmíníme.

 • Mýdla

  jsou nejdostupnějším masážním prostředkem. Usnadňují skluz masérovy ruky, ale nevýhodou je odtučňování a vysušování pokožky masírovaného. Proto se k masáži nedoporučují. Lze je použít jen v nouzové situaci, ale po masáži je nutné pokožku ošetřit vhodnými kosmetickými prostředky. S masáží mýdlem se v současné době setkáváme u sportovců v improvizovaných nouzových případech a častěji v podobě částečné automasáže (zpravidla ve spojení se sprchováním po tréninku).

 • Zásypy (pudry)

  mívají jako hlavní složku ve své směsi klouzek, usnadňující do určité míry skluz. Mezi výhody pudrů patří také jako u mýdel snadná dostupnost a okolnost, že po masáži stačí přebytek zásypu otřít a není nutná očistná sprcha. Častějšímu užití pudrů však brání výrazné nevýhody: skluz a zvláště přilnavost nejsou vyhovující.

 • Lihová mazání

  mají v podobě Alpy (francovky) u nás dlouholetou tradici, ale k déle trvající sportovní masáži se nikdy nehodily pro jejich nedostatky:

  1. nižší bod varu tím odpařování na těle a jeho ochlazování,
  2. nezvyšují skluz ani při vydatnějším dávkování.

  Předností masážních prostředků na bazi alkoholu je antimikrobiální účinek lihu a okolnost, že se po odpaření nemusejí už umývat.

 • Sportovky

  představují do jisté míry zdokonalená diferencovaná lihová mazání. Účinné látky přidané do lihového základu a barevné odlišení byly řešeny stejně jako u masážních emulzí Emspoma. Ale ani přísada tukových esterů nepropůjčila Sportovkám náležitý skluz a přilnavost, jakých je potřeba pro důkladnou a déle trvající masáž.

 • Embrokace

  jsou všechna speciální masážní mazání, většinou tekutá s významným podílem tuků. Nedostatkem olejových embrokací zůstává velmi těžká smývatelnost.

 • Emulze

  je soustava dvou složek (např. vody a oleje), které se samy o sobě nemísí, ale pomocí třetí složky (emulgátoru) vytvářejí stabilně rozptýlenou směs jedné i druhé složky. Velký pokrok v pomocných masážních prostředcích zaznamenalo zavedení a hromadná výroba emulzí typu „olej ve vodě“ jako jsou např. Emspomy, které jsou rozlišeny podle použitelnosti a pro orientaci i barvevně.

  • Bílá Emspoma

   (univerzální) se používá především k celkové masáži odstraňující únavu, ale i k masáži přípravné.

  • Červená Emspoma

   (překrvující, mírně hřejivá) se hodí pro pohotovostní masáž před výkonem a v chladnějším počasí jako prevence proti svalovým křečím vyvolaných chladem. Hřejivý účinek zajišťuje hlavně přísada propočítaného množství kafru a kapsaicinu.

  • Zelená Emspoma

   obsahuje jako rozhodující účinné látky kafr a dávno osvědčený „protirevmaticky“ působící metylsalicylát. Hodí se k masáži odstraňující únavu, k místnímu použití na ty partie pohybového ústrojí, které jsou po předchozím zatěžování nadměrně unaveny až do mírné bolestivosti, aniž by již šlo o chorobný stav vyžadující léčení.

  • Modrá Emspoma

   je díky přísadě mentolu chladivá, v nadměrném horku osvěžující a můžeme ji za takových podmínek používat jak k celkové, tak k místní masáži. Osvěžující chladivý účinek přetrvává ještě několik hodin po osprchování.

  Kromě uvedených druhů se můžeme setkat i se žlutou Emspomou, odlišující se od předchozí řady obráceným typem emulze (voda rozptýlená v oleji) a přísadou výrazně hydrofobního (voduodpudivého) silikonového oleje. Tato kombinace zvyšuje obtížnost smývání a používá se pro částečnou masáž před výkonem těch částí těla, které jsou vystaveny kontaktu s vodou nebo deštěm zvláště za chladného počasí.Přístroje a mechanické pomůcky pro masáž

Jednou z možností jak nahradit sportovního maséra je využití různých masážních přístrojů. Takový to způsob masáže může jen stěží nahradit osobu maséra. Na druhé straně je nezbytné vědět též některé přednosti masážních přístrojů jako jsou zejména:

 1. nezávislost na sportovním masérovi,
 2. masážní přístroj se neunaví,
 3. možnost libovolné délky masáže,
 4. nezávislá volba částí těla k masáži.

K záporům takového druhu masáže patří především to, že některé části těla se nedají dosti dobře masážním přístrojem masírovat. Nelze také použít všechny druhy masérských hmatů. Tyto přístroje umožňují v podstatě jenom jeden hmat, a to chvění neboli vibrace.

Stránky fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009  

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.