Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Úvod do speciální kontaktologie

Ilustrační obrázek

Výuka předmětu Speciální kontaktologie navazujícího magisterského studia optometrie navazuje na výuku předmětu Kontaktní čočky I–III bakalářského studia téhož oboru. Mimo základních odborných teoretických znalostí je předpokladem pro úspěšné zvládnutí této discipliny i praktický výkon činností, zejména v oblasti diagnostiky, vyšetření předního segmentu oka, korekce refrakčních vad a aplikace standardních kontaktních čoček.

Při aplikaci speciálních, především tvrdých kontaktních čoček, musíme klást větší důraz na tvar přední plochy rohovky, resp. geometrii vnitřní plochy kontaktní čočky, která může být volena ve svém průřezu jako křivka druhého stupně nebo jako postupně se oplošťující sférické plochy v rozdílných průměrech. Také postup při aplikaci a její vyhodnocení vykazuje určité odlišnosti. Nelze pominout částečně odlišnou patologii předního segmentu při nedodržení doby nošení a hygieny speciálních kontaktníchčoček.


Kontaktní čočka je zdravotnicko – kosmetický prostředek, používaný jako jedna z možností korekce refrakčních vad a dále pak aplikovaný z důvodů kosmetických, protetických, terapeutických, i preventivních.


Použité pojmy a zkratky

CCL crosslinking
BUT test brek up time test – čas do roztržení slzného filmu
RGP rigid gas permeable – plynopropustné
vrcholová lámavost kontaktní čočky
B vrcholová lámavost brýlové čočky
Δd vzdálenost korekčního členu od vrcholu rohovky
HEMA hydroxyetylmetakrylát
PMMA polymetylmetakrylát
FDA Food and drug administration, instituce v USA, schvalující mimo jiné
i materiály a použití kontaktních čoček

Mgr. Sylvie Petrová, doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. |
OftKI FN USA, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.