Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kontaktní čočky

Učební texty pro studium optometrie

 
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Klinika nemocí očních a optometrie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí U Svaté Anny – Lékařská fakulta MU
Katedra optometrie a ortoptiky – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta MU

Osobní stránka vyučujícího v IS MU

Obsah


Předmluva 1 Historie kontaktních čoček 2Změny způsobené kontaktními čočkami na rohovce 2.1Vliv kontaktních čoček na rohovkovou citlivost 2.2Změny hydratace a transparence rohovky při nošení kontaktních čoček 2.3Hypoxický edém rohovky 2.4Změny rohovkové transparence způsobené hlubšími změnami rohovkového metabolismu 3Oční změny spojené se stárnutím 4Rozdělení kontaktních čoček 4.1Korneální čočky 4.2Semisklerální kontaktní čočky 4.3Sklerální čočky 4.4M. Refojovo dělení čoček podle materiálu 4.5Tři základní technologie výroby kontaktních čoček 5Indikace a vlastnosti plynopropustných kontaktních čoček 6Kontaktní čočky a jejich nošení 7Kontaktní čočky ke krátkodobému užití a KČ na jedno použití 8Kontraindikace kontaktních čoček 9Bifokální kontaktní čočky 10Barevné čočky 11Silikonové čočky 12Silikon hydrogelové čočky 13Torické a bitorické čočky 14Asférické kontaktní čočky 15Vyšetření oka 15.1Slzná čočka 15.2Význam slzného filmu 15.3Struktura slzného filmu 15.4Produkce slz 15.5Dynamika slzného filmu 15.6Vyšetření slzného filmu na štěrbinové lampě 15.7Vitální barvení 15.8Rozdělení a příčiny poruch slzného filmu 15.9Příznaky poruchy slzného filmu 15.10Vztah slzného filmu ke kontaktním čočkám 15.11Lubrikace kontaktní čočky 15.12Hydratace hydrofilních kontaktních čoček 16Vyšetření refrakce 17Některé vyšetřovací postupy 18Další vyšetřovací postupy 19Péče o kontaktní čočky 19.1Způsoby péče o kontaktní čočky 19.2Vlastnosti roztoků 19.3Roztoky na smáčení povrchu tvrdých kontaktní čočky 19.4Konzervační roztoky 19.5Čistící roztoky 19.6Čištění měkkých čoček 19.7Sterilizace měkkých KČ 19.8Chemická sterilizace 19.9Umělé slzy 20Korekce refrakční vady kontaktní čočkou ve zvláštních případech 20.1Korekce astigmatismu 20.2Afakia 20.3Presbyopie 20.4Keratokonus 20.5Ortokeratologie 20.6Léčebné KČ 20.7Zvláštní případy použití kontaktní čočky 20.8Použití KČ v zaměstnání 21Předaplikační vyšetření 22Zásady aplikace kontaktních čoček 23Základní způsoby aplikace kontaktních čoček 24Doporučený postup nasazení kontaktních čoček 25Doporučený postup vyjmutí kontaktní čočky 26Kontrola klientů 27Léčba a prognóza syndromu suchého oka 28Syndrom suchého oka v souvislosti s RGP kontaktními čočkami 29Syndrom suchého oka v souvislosti s hydrogelovými kontaktními čočkami 30Poškození rohovky a spojivky kontaktními čočkami 30.1Keratitis superficialis punctata 30.2Edém rohovky 30.3Mikrocysty 30.4Infiltráty 30.5Hyperémie a neovaskularizace 30.6Změna tvaru (polymorfismus), změna počtu a puchýřky endotelových buněk (blebs) 30.7Gigantopapilární konjunktivitida (Giant papillary conjunctivitis) 30.8Pseudoherpetická keratitida 30.9Zánětlivé infekční komplikace 31Sledování nositelů kontaktních čoček 31.1Mechanické a fyzikální problémy 31.2Neostré vidění přes brýle 31.3Ohyb (flexure) 31.4Oslnění 31.5Aberace 31.6Zvětšení 31.7Akomodace a konvergence 31.8Účinek obsahu vody v kontaktní čočce 32Závěr Literatura
Skripta ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. |
OftKI FN USA, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009  

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.