Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Strana 5

9Bifokální

Bifokální kontaktní čočky představují terapeutický problém. Jednou z možností je korekce kontaktními čočkami na dálku a brýle používat na čtení společně s . Druhá možnost je použít jedno oko na vidění do dálky a druhé na blízko. Bifokální kontaktní čočky umožňují simultánní vidění, anebo další možností je dívat se podobně jako s bifokálními brýlemi, tj. na dálku přímo a číst při pohledu dolu. Simultánní je možné rozdělit do tří skupin: nejběžnější je anulární forma, která má ve středu segment pro vidění do dálky, následuje segment vidění do blízka a periferní zóna (schéma 1). Jiné typy mají segment do blízka uprostřed, segment na dálku je periferní a s těmito čočkami je možné řídit motorové vozidlo (schéma 2). Asférické provádí též simultánní korekci a mohou mít podobnou konstrukci tj. jak segment na dálku ve středu tak i v periferii. Neexistuje zde žádná přesně daná zóna s optickou mohutností. Difrakční či holografické bifokální kontaktní čočky vytvářejí sérii koncentrických difrakčních kroužků, umožňující aby paprsky z dálky i blízkého bodu dopadaly na sítnici (schéma 3). Vzniká ztráta asi 20 % světla, 40 % světla je určeno pro vidění do dálky a 40 % do blízka. Objektivně lze zjistit snížení kontrastní citlivosti. Je nutné zdůraznit, že ne všichni nemocní snesou tuto optickou pomůcku, vzhledem k možnosti monokulární diplopie. Zatímco anulární bifokální dělají buďto simultánní nebo alternující vidění, s bifokálním segmentem se musí specificky pohnout, aby umožnily vidění do blízka. Jsou nutné časté kontroly pozice , aby se zamezilo rotaci, kontaktní čočky mohou být stabilizovány proti rotaci například oslabením horní části , což umožní přítlačný stabilizační tlak horního víčka na . Používají se jak měkké tak i tvrdé , i když měkké mají horší adhezi k povrchu oka.

Simultánní KČ
Schema 1
Segment do blízka uprostřed, segment na dálku je periferní
Schema 2

10Barevné čočky

PMMA je možné vyrobit v různých barvách. Měkké i tvrdé kontaktní čočky mohou být jemně zabarveny pro zlepšení jejich viditelnosti a usnadnění manipulace. Hodně populární byly modré a zelené, neboť usnadňovaly manipulaci, šedé navíc byly barevně neutrální. Od roku 1980 jsou i měkké barevné. Krycí měkké a tvrdé čočky, které mění barvu oka, jsou dostupné v různých provedeních pro osoby se světlými nebo tmavými duhovkami. Tyto čočky mají čirou centrální oblast o průměru 4 mm pro dobré vidění a průhlednou prstencovou periferní oblast šířky 1 mm, která zasahuje až na bělimu.

11Silikonové čočky

Jsou mechanicky odolné, dobře pro kyslík prostupné, jsou hydrofobní, nesmáčí se bez povrchové úpravy, vyskytují se jak v rigidní formě tak i flexibilní. Jejich širší použití je zatím otázkou času.

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. |
OftKI FN USA, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.