Filmový plakát

Anotace:

Filmový plakát představuje nejtradičnější formu filmové propagace. Známe jej v řadě podob a variací: od prvorepublikové barvotiskové ilustrace filmů „červené knihovny“, typografické agitky 50. let a fenoménu filmového plakátu let šedesátých, až po graficky unifikovanou a ryze spotřební podobu současnosti. Proměnám výtvarných konvencí filmového plakátu a významům, jež tyto nástroje filmového marketingu konstruují, je věnována následující lekce. Po jejím absolvování by si měl čtenář a divák uvědomit, že filmový plakát tvoří nedílnou součást naší každodenní vizuální zkušenosti. S filmovými plakáty se totiž nepotkáváme pouze v předsálí kina, ale tyto si naši pozornost nárokují v podobě billboardů, PR sdělení, programových letáčků, webových bannerů nebo pop-up reklam, jež se dožadují pozornosti při každém spuštění webového prohlížeče.

Klíčová slova:

filmový plakát, výtvarné umění, grafický design, filmová distribuce, typografie, užité uměníI. Filmový plakát jako nástroj filmové exploatace

Filmový plakát sehrává jednu z klíčových rolí v systému propagace filmového díla. Filmová distribuce během svého historického vývoje dosáhla značné propracovanosti marketingových postupů a existence filmového plakátu je jednou z nezbytných podmínek toho, aby se film, ať už jako ryze komerční produkt, nebo jako umělecké dílo, dostal do širšího povědomí potenciálních diváků. Za tímto účelem vyvinula instituce kinematografie řadu reklamních postupů, mezi něž náleží i filmový plakát:

• filmový plakát jako klasický nástroj filmové propagace je s kinematografií spjat od jejího počátku

• trailer (česky upoutávka, v profesním žargonu též foršpan) představuje další neodmyslitelnou formu propagace filmového díla. Neobyčejného rozmachu se dočkal zvláště ve Spojených státech amerických (první trailery se objevovaly již na počátku 10. let 20. století). Vědecké studie prokázaly, že trailer představuje nejúčinnější propagační nástroj filmu, neboť (zejména v případě vysoce standardizované hollywoodské produkce) dokáže zajistit až 30% tržeb plynoucích z daného titulu, přičemž náklady na jeho vytvoření jsou relativně velmi malé. Trailer představuje natolik osobitý rys prezentace hotového filmu, že se stal dokonce předmětem sběratelství filmových fanoušků (srovnávají se nejen historicky odlišné podoby traileru, ale také jeho regionální nebo jazyková specifika)

• rozhlasová reklama

• televizní reklama

• reklama v prostředí Internetu (webové bannery, pop-up okna, komerční a PR sdělení)

• tisková reklama

• propagace filmu zprostředkovaná ústním podáním

II. Filmový plakát a jeho vývoj

Společně s vývojem filmu dochází v jednotlivých obdobích i ke změnám v prvcích užívaných při kompozici filmových trailerů nebo plakátů. Filmový plakát využívá od svých počátků širokých možností výtvarných postupů a později i počítačové grafiky. V jednotlivých obdobích lze vypozorovat řadu společných a odlišujících rysů (např. černobílé, monochromatické nebo výrazně barevné ladění, velikost a typ písma, kresba, malba, černobílá, barevná nebo kolorovaná fotografie, rozmístění, použití jmen tvůrců a hlavních představitelů, citací kritiků, výčtu filmových ocenění apod.).

Některé plakáty dosahují vysoké výtvarné a umělecké hodnoty. Za připomenutí stojí zejména výtvarné řešení českých a polských filmových plakátů 60. let, kdy se mnohé z nich staly svébytnými uměleckými díly a vynikajícím projevem soudobého grafického designu.

III. Prvky typické pro plakáty jednotlivých desetiletí

ÚKOL 4/1:
Srovnejte filmové plakáty jednotlivých desetiletí a zkuste popsat pro ně typické prvky.
Zkuste vysledovat rozdíly v plakátovém ztvárnění téhož filmu v různých zemích.

10 a 20. léta: Pražští adamité (1917); Golem (1920); Otrávené světlo (1921) s dvojplakátem, přičemž jen jeden z nich uvádí titul a druhý hlavní hvězdy Anny Ondrákovou, Karla Lamače a I. A. Longena.
Plakátů na samostatné filmy nebylo mnoho, leckdy se jednalo o plakáty na celý podnik.

30. léta: Řada plakátů staví do popředí hvězdu a její jméno - viz Robin Hood (Adventures of Robin Hood, 1938); Světla měst (City Lights, 1931); Život je pes (1933); Ďábel je žena (The Devil is a Woman, 1935); Cock of the Air (1932); Stalo se jedné noci (1934); Kachní polévka (Duck Soup, 1933).
Plakáty také slibují atrakci - viz King Kong (1933); Jih proti severu (Gone With the Wind, 1939); Extase (1932); Jsem děvče s čertem v těle (1933) postavený na stylizovaném sexappealu stále více populární Lídy Baarové.
Srovnání americké verze s francouzskou přináší plakáty na Čaroděje ze země Oz (The Wizard of Oz, 1939) a King Kong (1933).

40. léta: Převážná většina filmových plakátů představuje hlavní dvojici ve výrazném obětí - Mít a nemít (To Have and Have Not, 1944); Noční motýl (1941); Rozdvojená duše (Spellbound, 1945); nebo se alespoň snaží zachytit jiskření mezi partnery - Jeho dívka pátek (His Girls Friday, 1940); Adamovo žebro (Adam´s Rib, 1949); Můj miláček Klementina (My Darling Clementine, 1946); Setkáme se v St. Louis (Meet Me in St. Louis, 1944); Casablanca (1942); Kráska a zvíře (La Belle et la bęte, 1956).
Na osobnostech hvězd - ať už je jimi režisér nebo herec je pak postavěna většina ostatních plakátů - viz Občan Kake (Citizen Kane, 1941); Poklad na Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre, 1948); V píscích Iwo Šimy (Sands of Iwo Jima, 1949)50. léta: Také filmové plakáty zobrazují odvážnější výjevy: Where Danger Lives (1950); Slaměný vdovec (The Seven Year Itch, 1955); A bůh stvořil ženu (Et Dieu... crea la femme, 1956); V plném slunci (Plein Soleil, 1960).
Většina plakátů si pohrává s grafickým ztvárněním, součástí maleb a kreseb jsou koláže, viz Usměvavá tvář (Funny Face, 1957); Les Diaboliques (1955); Rebel bez příčiny (Rebel Without a Cause, 1955); Jailhouse Rock (1957); Zdraví vás Gorila (Le Gorille vous salue bien, 1958) Hudba z Marsu (1955).
Výtah na popraviště (L´Ascenseur pour l´échafaud, 1957)prezentuje dvě francouzské verze plakátu.

60. léta: Filmový plakát 60. let jako fenomén. Na svou dobu se jedná o velmi moderní a dodnes neoyčejně svěží díla grafického designu, výtvarné řešení je často minimalistické, ba skicovité s přesahy do abstrakce (plakáty dané doby často ignorují filmovou hvězdu). Např. plakát na Polanského Hnus (Repulsion, 1965), který nepracuje s tváří Catherine Deneuve nebo v případě Jean-Paula Belmonda, který ale v době vzniku U konce s dechem (A bout de souffle, 1960) hvězdou ještě zdaleka nebyl. Pozornost věnovaná filmové hvězde se ovšem zcela nevytratila, jak dokladují například plakáty k filmům Sladký život (La Dolce Vita, 1960); Odpočinek válečníka (Le repos du guerrier, 1962) nebo Godardovo Pohrdání (Le Mépris, 1963), které sice rozhodně nevychází z oslavování hvězdy Brigitte Bardot (právě naopak), nicméně pro propagaci díla je využíváno herečky - ekonomicky nákladného a velmi atraktivního prvku.
Další pozorudhoné plakáty 60 let viz Absolvent (The Graduate, 1967); Láska ve dvaceti (L´Amour a 20 ans, 1962); Střílejte na pianistu (Tirez sur le pianiste, 1960); Půlnoční kovboj (Midnight Cowboy, 1969) Nůž ve vodě (Nóz w wodzie, 1962); Neděle ve všední den (1962).
Některé z nich již začínají uplatňovat fotografie - Nejstarší povolání na světě (Le plus vieux métier du monde, 1967);

70. léta: navazují na předchozí destiletí jednoduchým grafickým řešením na úkor herecké hvězdy. Příkladem mohou být: MASH (1970); Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975); Drsný Harry (Dirty Harry, 1971); Kmotr (The Godfather, 1972) Útěk (The Getaway, 1978); Duel (1971); American Graffiti (1973); Billy Jack (1971); Čelisti (Jaws, 1975); Strašáci (Straw Dogs, 1971); Žena pod vlivem (A Woman Under the Influence, 1974); Vetřelec (Alien, 1979)
České plakáty k filmům uplynulých let, které se ovšem někdy do tuzemské distribuce dostávají až v průběhu let sedmdesátých: Bezstarostná jízda (Easy Rider, 1969); Ptáci (The Birds, 1963), Něžná (Une femme douce, 1969), Persona (1966)

80. léta: Návrat hvězd na filmový plakát v plné síle - viz fotografie akčních hrdinů a symbolů doby u filmů Komando (Commando, 1985); Smrtonosná past (Die Hard, 1988); Terminátor (Terminator, 1984);
Některé plakáty se soustředí na jeden moment z filmu, čímž předznamenávají styl příštího destiletí; viz Vzpomínky na Afriku (Out of Africa, 1985); Rain Man (1988); Magická hlubina (The Big Blue, 1988); Osvícení (Shining, 1980); Flashdance (1983); Hříšný tanec (Dirty Dancing, 1987);
Český plakát Do zubů a do srdíčka (1985); český plakát na Vetřelce (1982); Wall Street (1987); Zelná polévka (La Soupe aux choux, 1981); Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, 1980)

90. léta: Stylizované fotogragie Duch (Ghost, 1990); Pretty Woman (1990), Poslední mohykán (The Last of the Mohicans, 1992); Základní Instinkt (Basic Instinct, 1992); Titanic (1997); Austin Powers (Austin Powers: International Man of Mystery, 1997); Forrest Gump (1994); Matrix (1999); Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption, 1994) Requiem pro panenku (1992); Láska přes internet (You´ve Got Mail, 1998);
Jurský park je příkladem filmu, kdy se logo projektu stalo vlastní náplní plakátu a vytěsnilo tak herce; plakát na Pelíšky prezentuje pouze jediný symbol - výmluvná "aušusová lžička"

Současnost:
Americký film Marie-Antoinetta (2006) má jeden americký a hned dva francouzské plakáty, které byly vyrobeny v naprosto stejném stylu. Tento nepoměr vyplývá z uvedení filmu na MFF v Cannes a z vědomí, že ačkoli film Sofie Coppoly zcela neodpovídá dějinám, má jistý podíl na současném turistickém ruchu a tak Versailles již v létě 2006 zásadně rozšířilo expozici věnovanou Marii-Antoinette na úkor krále Slunce.
8 žen (8 femmes, 2002); Vesnice (The Village, 2004); Pravá blondýnka (Legylly Blonde, 2001), Mission: Impossible (Mission: Impossible III, 2006); Král tančí (Le roi danse, 2000); Šifra mistra Leonarda (Da Vinci Code, 2006); Rozchod (The Break-Up, 2006); Mariňák (Jarhead, 2005);
U plakátů české provenience je zřejmé, že pouze plakát na film Walk the Line (2004) kopíruje originální výtvarné řešení, zatímco domácí plakáty se omezují na použití prostých motivů, které dále neestetizují: viz Obsluhoval jsem anglického krále (2006); Anděl Páně (2005), Rafťáci (2006), Pupendo (2003)

PROCVIČOVÁNÍ/TEST: K zopakování této lekce nebo k otestování dosažených znalostí slouží test "plakat_test.qref" (viz sada otázek plakat_test.qdef a upravitelný popis odpovědníku plakat_test.qdesc)