Literatura a webové zdroje


I. tištěné časopisecké zdroje – s důrazem na dostupnost v knihovnách a databázích MU

a) odborné:

Filmový přehled, Film a doba, Cinepur, Iluminace, Kino-Ikon, Screen Education, International Journal for Media Education, Film History, Journal of Popular & Film, Historical Journal of Film, Radio & Television Radio and Television, Film History, Film Comment, Camera Obscura, Audiovizuální výchova (téma časopisu Cinepur, č. 49 – leden 2007)

b) populární:

Cinema, Premiere

c) fulltextové verze časopisů dostupných z databází předplacených MU:

Film Quarterly (2001-1990)
Historical Journal of Film, Radio & Television (2001-1990)
Journal of Popular Film & Television (2001-1990)
Journal of Aesthetics & Art Criticism (2001-1997)
October (2001-1997)
Quaterly review of Film & Video (2001-1997)
Film History (2001-1998)
Journal of Film & Video (2001-1997)
Film Comment (2001-1992)
Camera Obscura (September 1999, May 1997, September 1996, May 1996)

d) české herní magazíny:

Score, Level, Excalibur, GameStar, Doupě, PlayStation

II. webové časopisy:

a) odborné

Animation Journal
Animation World Network
Bright Lights Film Journals
Continuum
Ctheory
Enculturation: A Journal for Rhetoric, Writing and Culture
Film and History
Film and Philosophy
Images: a journal of film and popular culture
Intensities: the journal of cult media
Senses of cinema
Speed: Technology - media – society
Wired

b) populární

Fantomfilm
Filmpub
Filmweb
Moviezone
Tiscali – filmová sekce

c) databáze a portály

Školní vzdělávací programy
Metodický portál RVP
All Movie Guide
All Game Guide
The Internet Movie Database
Rotten Tomatoes
ČSFD
Asociace českých filmových klubů
Projekt Film a škola
Národní filmový archiv
Slovenský filmový ústav
Rakouské filmové museum
Britský filmový institut
Film Education
Moving Images in the Classroom
Belgický web Formation - communication
The Dutch Institute for Film Education
The European Charter for Media Literacy
Film and Education Research Academy
NW Center for Excellence in Media Literacy
The Association for Media Literacy
Media Education Lab
Media Awareness Network
Institute For Multimedia Literacy
CNC – Centre national de la cinématographie
Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information

d) české herní weby (výběr):

www.bonusweb.cz
www.score.cz
www.level.cz
www.doupe.cz

e) zahraniční weby k problematice her:

Game Studies, akademický on-line časopis
Digital Games Research Association
The Education Arcade
Gameology a řada dalších
All Game Database
Eludamos: Journal for Computer Game Culture

f) Kulturní rubriky deníků MF Dnes, Lidové noviny, Právo a kulturně-společenských týdeníků Reflex, Respekt, Literární noviny, Týden, A2, Tvar aj.

III. knižní práce

a) české a překladové:

BARTROŠEK, L. Náš film. Kapitoly z dějin (1896-1945). Praha: Mladá frontan 1985.
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
BOČEK, J. Kapitoly o filmu. Praha: Orbisn 1968.
CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Portál: Praha 1994. ISBN 80-7178-083-9.
DEJMEK, P. Děti v brlohu. In Národní listy 50, 24. 2. 1910, č. 55, s. 2.
DEMARIA, R. – WILSON, Johnny, L. High Score: The Illustrated History of Electronic Games. New York: McGraw Hill/Osborne, 2004. ISBN 0-07-223172-6
DIEZ, Keri S. – PLEBAN T. Francis – WOOD, Ralph J. Lights, Camera, Action: Integrating Popular Film in the Health Classroom. In The Journal of School Health. Kent: Sep 2005. Vol. 75, Iss. 7; p. 271 (5 pages)
DOLEŽEL, L. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2003. 311 s. ISBN 80-246-0735-2
HOLUB, R. Kultura kriplů. In Reflex. 1999, č. 33, s. 8. ISSN 0862-6634.
JACHNIN, B. Filmová estetická výchova. Vyd. 1. Praha : Filmový ústav, 1968. 66 s.
JŮVA, V. Estetická výchova: vývoj, pojetí, perspektivy. Brno : Paido, 1995.
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Portál: Praha 1996. ISBN 80-7178-022-7.
KOLEKTIV AUTORŮ. Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Argo, 1998.
MAREŠ, J. - KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 s. Centrum pro další vzdělávání učitelů. ISBN 80-210-1070-3.
MAŠEK, J. Audiovizuální komunikace výukových médií. Plzeň : ZČU, 2002. ISBN 80-7082-905-2.
MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0.
MONACO, J. Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Vyd. 1. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 80-00014-10-6
ODEHNALOVÁ, A. Vybrané kapitoly z dějin kultury 20. stol II. Brno: CERM, 2001.
OPĚLA, V. et al. Český hraný film I- IV (1898 – 1970). Praha: Národní filmový archiv, 1995, 1998, 2001, 2004.
PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, 416s. ISBN 80-7178-127-4.
PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B., HOFBAUER, B., HRDLIČKOVÁ, V., PAVLÍKOVÁ, A. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.
PTÁČEK, L. (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000.
ROGGE, J.-U. Dětské strachy a úzkosti. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-237-8.
ROTH, JIŘÍ. Mediální výchova v Čechách - tištěná média. Praha: Tutor, 2005. ISBN 80-86700-25-9., JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003.
RUTSKY, R. L – WYATT, J. Seriózní rozkoše. Filmová rozkoš a pojetí zábavnosti. In Iluminace 1996, č. 4, s. 61. ISSN 0862-397X.
SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč. 2000.
SAK, P., Saková, K. Mládež na křižovatce. Praha:Svoboda Servis. 2004.
SAK, P. Mediální násilí: nahodilost či logický důsledek stavu společnosti. (referát přednesený na semináři Média a násilí v v Třeboni), dostupné na: http://www.blisty.cz/2005/5/10/art23291.html [ověřeno 5. března 2007]
SMEJKAL, Z. Film jako předmět školní výuky. Brno : FF UJEP, 1969. 163 s. (kandidátská disertační práce).
SPOUSTA, V. Krása, umění a výchova. Brno: MU, 1995.
SPOUSTA, V. Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno: MU, 1997.
STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-21-7.
SZCZEPANIK, P. (ed.) Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, 2004. 528 s.
ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno : MSD, 2003.
ŠKAPOVÁ, Z. – PŘÁDNÁ, S. – CIESLAR, J. Démanty všednosti: český a slovenský film 60. let. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002, 387 s. ISBN 80-8610-217-3.
VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Agentura STROM, 1998.
ŽALMAN, J. Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1993.

b) cizojazyčné:

ANDREW, D. J. The Major Film Theories. New York, 1976.
ANDREW, D. J. Concepts in Film Theory. New York, 1984.
ATKINS, B. More Than a Game: The Computer Game as Fictional Form. Manchester University Press 2003. ISBN10: 0719063655, 176 s.
AUMONT, J. - BERGALA, A. - MARIE, M. - VERNET, M. Aesthetics of Film. Austin, 1999.
BORDWELL, D. Narration in the Fiction Film. Madison, 1985.
BORDWELL, D. On the History of Film Style. London: Cambridge, 1997.
BORDWELL, D. - STAIGER, J. - THOMPSON, K. The Classical Hollywood Cinema. New York, 1985. BUCHANAN, David – HUCZYNSKI Andrzej: Theory From Fiction: A Narrative Process Perspective On The Pedagogical Use Of Feature Film. In Journal of Management Education. Thousand Oaks: Dec 2004. Vol.28, Iss. 6; pg. 707, 20 pgs
CARROLL, N. The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart. New York: Routledge, 1990.
CASETTI, F. Theories of Cinema 1945-1995. Austin, 1999.
COSANDEY, R. - ALBÉRA, F. (eds.): Cinéma sans frontières 1896-1918 / Images across Borders, 1896-1918: Internationality in World Cinema - Representations, Markets, Influences and Reception. Lausanne, Quebec 1995.
FIELDS, D. – JAMES, E. Videos That Teach. Grand Rapids: Youth Specialties Books. 1999. ISBN 0-310-23115-9.
FORSTER, W. et al. The Encyclopedia of Game Machines: Consoles, Handhelds and Home Computers 1972-2005. Hagen Schmid 2005. ISBN-10: 3000153594, 224 s.
GEE, P. J. What Video Games Have To Teach Us About Learning And Literacy. New York : Palgrave. MacMillan, 2004. ISBN 1-4039-6538-2.
HOFFNER, C. Children's emotional reactions to a scary film: The role of prior outcome information and coping style. In: Human Communication Research. Oxford: March 1997. Vol.23, Iss. 3; pg. 323, 19 pgs.
CHATMAN, S. Coming to Terms: the rhetoric of narrative in fiction and film. New York: Ithaca, 1990.
JONES, G. Killing Monsters Why Children Need Fantasy, Super Heroes, and Make-Believe Violence. New York: Basic Books 2003. ISBN: 0465036961.
JANCOVICH, M. – FAIRE, L. – STUBBINGS, S. The place of the audience. Cultural geographies of film consumption. BFI 2003. ISBN 0851709427.
KLIMEŠ, I. Kino jako škola zločinu. In Cinepur 2003, č. 26, s. 21. ISSN 1213-516X.
LOTHAR, M. Filmgeschichte als Rezeptions- und Wirkungsgeschichte. Potsdam-Babelsberg 1995.
MORRIS, D. – HARTAS, L. The Art of Game Worlds. Ilex 2004. ISBN 10: 1904705340, 192 s.
MOSER, H. Einführung in der Medienpädagogik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenchaften, 2006. ISBN 3-531-32724-0.
NEALE, S. Genre. London, 1980.
NIXON, Helen – Barbara Comber. Film and video bridge popular and classroom cultures. Journal of Adolescent & Adult Literacy. Newark: Feb 2001. Vol. 44, Iss. 5; p. 480 (4 pages)
STACEY, J. Star Gazing. Hollywood cinema and female spectatorship. Routledge, 1994. ISBN 0415091799.
STAIGER, J. Media Reception Studies. New York: New York University Press. ISBN 0814781357.
STAM, R. - BURGOYNE, R. - FLITTERMAN-LEWIS, S. New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism, Post-Structuralism and Beyond. London, New York, 1992.
STAM, R. - MILLER, T. A Companion to Film Theory. Malden, 1999.
STAM, R. Film Theory: An Introduction. Malden, 2000.
TRIER, James D. The cinematic representation of the personal and professional lives of teachers. Teacher Education Quarterly. San Francisco: Summer 2001. Vol. 28, Iss. 3; p. 127 (16 pages)
WOLF, M. J. P. – BERNARD, P. (eds.) The Video Game Theory Reader. Routledge, 2003. ISBN-10: 0415965799. 304 s.