Předměty, v nichž může být pomůcka ideálně využívána

FAVBKa02 Základy filmové teorie I
FAV115 Základy audiovizuální edukace
FAV116 Didaktika audiovizuální edukace
SZ2MP_FAAV Filmová a audiovizuální výchova
SZ2MP_FAMV Filmová a mediální výchova
SZ7MP_PAUE Praktikum z audiovizuální edukace
SZ7BP_TEV2 Semináře k teorii a metodice výchovy
ZS1BP_SP1 Školní pedagogika
SZ7BP_UPD2 Seminář k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení