PETROLOGIE

 

on-line internetový výukový materiál

 

Aleš Bajer1 - Jiří Matyášek2 - Klement Rejšek1 - Miloš Suk3

 

1- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav geologie a pedologie

2- Masarykova univerzita, Brno, Fakulta pedagogická, Katedra biologie

3- Masarykova univerzita, Fakulta přírodovědecká, Ústav věd o Zemi

 

Recenzenti:

Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava