3.2 Názvosloví ternárních (tříprvkových)
a víceprvkových sloučenin

Tříprvkové a víceprvkové sloučeniny obsahují v molekule 3 a více prvků. Ve školních učebnicích, v odborné literatuře i v chemické praxi jsou nejfrekventovanějšími ternárními a víceprvkovými sloučeninami hydroxidy, kyseliny a soli.

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.
PdF, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009
Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.