Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Osvojení

Prezentace je soustředěna na vysvětlení cíle a účelu institutu osvojení, zejména s ohledem na lidskoprávní aspekt věci. Pozornost je věnována zejména souhlasu rodičů s osvojením jejich dítěte (problematice tzv. právně volného dítěte) a souhlasu dítěte s touto závažnou statusovou změnou.

Otevřít prezentacitisk
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále