Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Prohlášení o přístupnosti

Stránky Servisního střediska jsou přístupné pro různé uživatele (např. se zrakovým postižením) i pro uživatele používající různé operační systémy či prohlížeče.

Zdrojový kód splňuje standardy organizace W3C, s validním (X)HTML a CSS 2.1. Vyhovuje požadavkům Blind Friendly Web (přístupnost pro zrakově postižené), konkrétně Vyhlášce č. 64/2008 Sb. o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Podporované prohlížeče

Nelze zaručit zpětnou kompatibilitu se staršími verzemi.

  1. Mozilla Firefox 3
  2. Internet Explorer 6
  3. Internet Explorer 7
  4. Opera 9

Klávesové zkratky

Firefox

Internet Explorer

V Internet Exploreru je nutné potvrdit kombinaci klávesou ENTER.

Opera

V Opeře se kombinací kláves SHIFT + ESC vyvolá nabídka s dostupnými klávesovými zkratkami. Akce se provede po stisknutí příslušné klávesy. Nabídku lze zrušit opětovným stisknutím kombinace kláves SHIFT + ESC nebo klávesou ESC.

Použité technologie

  • (X)HTML
  • CSS
  • JavaScript
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále