Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Specifické otázky určování rodičovství

Jak vyplývá již z názvu přednášky, poskytuje vhled do problematiky určování rodičovství. Pozornost je soustředěna zejména na ne zcela standardní situace, tedy když do přirozeného procesu reprodukce zasahuje vnější faktor. Z tohoto důvodu je na počátek přednášky zařazen i krátký lékařský exkurs. Zmíněna jsou základní etická dilemata problematiky. Specifickými otázkami určování rodičovství se míní případy asistované reprodukce, jak bez užití genetického materiálnu třetí osoby, tak s účastí dárce/dárkyně. Zmíněny jsou taktéž právní i etické aspekty tzv. surrogačního mateřství. Problematika je rozebrána jednak v mezinárodněprávním kontextu, jednak v kontextu vnitrostátních právních norem. Jsou načrtnuta možná zdokonalení de lege ferenda.

Otevřít prezentacitisk
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále