Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými

Prezentace vysvětluje, že tento typ vyživovací povinnosti se nejčastěji realizuje, nemohou-li dostát vyživovací povinnosti k dětem jejich rodiče. V takovém případě se uplatní vyživovací povinnost prarodičů k vnukům, neboť termínem „ostatní příbuzní“ zákon rozumí v tomto případě pouze příbuzné v řadě přímé, tedy zejména prarodiče a vnuky.

Otevřít prezentacitisk
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále