Anotace předmětu

Cílem předmětu Zaměření a zpracování bakalářské práce je poskytnout maximum informací pro sepsání prvního rozsáhlejšího odborného textu, tedy kvalitní bakalářské práce. Tato skripta obsahují .ppt prezentace přednášek, doplněné černobílou verzí pro tisk, případně dalšími materiály a představují tak podporu pro splnění tohoto cíle.

Přednáška je zaměřena na seznámení se s odborným textem a osvojení si dovedností pro vyhledávání odborných poznatků nejen z odborných článků v časopisech, ale také v různých elektronických databázích. Další část je zaměřena na zpracování těchto informací a jejich následné sepsání podle zásad a norem pro psaní vědeckých textů.

Veškeré poznatky si budete mít možnost ověřit také prakticky formou cvičení a úkolů, které budete plnit v průběhu semestru.

Spustit prezentaci Tisknout prezentaci

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu v novém okně, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále