3. Kombinace vloh


Příklad 1[nahoru]


U morčat je hrubá srst R dominantní nad hladkou srstí r a černá srst B dominantní nad bílou b.


 1. Zkřížíme-li homozygotní hrubosrsté černé morče s hladkosrstým bílým, jaký bude fenotyp jedinců F1 a F2? Jaký je podíl jedinců hrubosrstých černých v F2 generaci uvedeného křížení homozygotních pro oba znaky?

  Jaký je podíl jedinců hrubosrstých černých v F2 generaci homozygotních pro oba znaky: /

  Vzorové řešení


  P: hrubosrsté černé morče
  RRBB
  x hladkosrsté bílé morče
  rrbb
  F1: RrBb
  hrubosrsté černé
  F2: R-B-
  hrubosrsté černé
  9


  :
  R-bb
  hrubosrsté bílé
  3


  :
  rrB-
  hladkosrsté černé
  3


  :
  rrbb
  hladkosrsté bílé
  1

  Podíl hrubosrstých černých jedinců RRBB je v F2 potomstvu 1/16 (lze také odvodit z kombinačního čtverce).

 2. Při křížení hrubosrstého černého morčete s hrubosrstým bílým bylo v potomstvu 28 hrubosrstých černých, 31 hrubosrstých bílých, 11 hladkosrstých černých a 9 hladkosrstých bílých morčat. Jaké byly genotypy rodičů?

  Genotyp rodičů – hrubosrsté černé morče:

  Genotyp rodičů – hrubosrsté bílé morče:

  Vzorové řešení


  P: hrubosrsté černé morče
  RrBb
  x hrubosrsté bílé morče
  Rrbb
  hrubosrsté černé
  28
  R-B-
  hrubosrsté bílé
  31
  R-bb
  hladkosrsté černé
  11
  rrB-
  hladkosrsté bílé
  9
  rrbb
 3. Dvě hrubosrstá černá morčata křížená navzájem měla dva potomky, z nichž jeden byl hrubosrstý bílý a jeden hladkosrstý černý. Jestliže tito potomci budou spolu pářeni dále, jaké potomstvo od nich můžeme očekávat?

  Budou v potomstvu také morčata hladkosrstá bílá? 

  Vzorové řešení


  P: hrubosrsté černé morče
  RrBb
  x hrubosrsté černé morče
  RrBb
  F1: 1 hrubosrstý bílý
  RRbb
  Rrbb
  x 1 hladkosrstý černý
  rrBB
  rrBb
  F2: RRbb x rrBB
  RrBb
  RRbb x rrBb
  RrBb, Rrbb
  Rrbb x rrBB
  RrBb, rrBb
  Rrbb x rrBb
  RrBb, Rrbb
  rrBb, rrbb

Příklad 2[nahoru]


Předpokládejme, že u člověka dominuje hnědá barva očí B nad modrou b a praváctví R nad leváctvím r.


 1. Modrooký pravák, jehož otec byl levák, se oženil s hnědookou ženou s leváctvím. Žena pocházela z rodiny, jejíž všichni členové byli po řadu generací hnědoocí. Jaké budou mít děti?

  Genotyp muže:

  Genotyp ženy:

  Budou mít tito rodiče nějaké levoruké potomky? 

  Vzorové řešení


  P: modrooký pravák
  (jeho otec byl levák)
  bbRr
  x hnědooká žena s leváctvím
  (její rodina byla po řadu generací hnědooká)
  BBrr
  F1: BbRr
  hnědooký potomek s praváctvím
  Bbrr
  hnědooký potomek s leváctvím
 2. Hnědooký muž se oženil s modrookou ženou; oba byli praváci. Jejich první dítě mělo modré oči, ale bylo levák. Jaké budou další děti z tohoto manželství, co se týče zmíněných dvou znaků?

  Genotyp muže:

  Genotyp ženy:

  Může se těmto rodičů narodit modrooký pravák? 

  Vzorové řešení


  P: hnědooký pravák
  BbRr
  x modrooká pravačka
  bbRr
  F1: 1. dítě modrooký levák
  bbrr

  Další děti mohou být:

  • hnědoocí praváci BbRR, BbRr
  • hnědoocí leváci Bbrr
  • modroocí praváci bbRR, bbRr
  • modroocí leváci bbrr
 3. Modrooký muž se oženil s hnědookou ženou; oba byli praváci. Měli dvě děti, z nichž jedno bylo levák s hnědýma očima a druhé pravák s modrýma očima. V dalším manželství s jinou ženou, která byla rovněž pravák a hnědooká, měl tento muž devět dětí, které byly všechny hnědoocí a praváci. Jaké byly genotypy muže a obou žen?

  Genotyp muže:

  Genotyp ženy z 1. manželství:

  Genotyp ženy z 2. manželství:

  Vzorové řešení


  1. manželství muže:

  P: modrooký pravák
  bbRr
  x hnědooká pravačka
  BbRr
  F1: 1 hnědooký levák
  Bbrr
  a
  1 modrooký pravák
  bbR-

  2. manželství muže s jinou ženou, také hnědookou pravačkou:

  P: modrooký pravák
  bbRr
  x hnědooká pravačka
  BBRR
  F1: 9 hnědookých praváků
  B-R-

  Druhá manželka bude dominantní homozygot, protože mezi devíti dětmi nebylo jediné modrooké nebo levoruké.

Příklad 3[nahoru]


U krav je bezrohost P dominantní nad rohatostí p. U shorthornského plemene vyvolává alela R červené zbarvení, alela r bílé zbarvení. V heterozygotním stavu je barva strakatá ("roan").

rohatá strakatá (roan) kráva
rohatá strakatá ("roan") kráva

 1. Křížíme-li homozygotního bezrohého bílého býka s rohatou červenou krávou, jaký bude fenotyp F1, F2; potomstva z křížení F1 s bezrohým bílým rodičem; potomstva z křížení F1 s rohatým červeným rodičem?

  Genotyp býka:

  Genotyp krávy:

  Budou v generaci F2 také rohatá strakatá telata? 

  Budou se v potomstvu křížení potomka F1 s bezrohým bílým rodičem objevovat rohatá strakatá telata? 

  Budou se v potomstvu křížení potomka F1 s rohatým červeným rodičem objevovat bezrohá strakatá telata? 

  Vzorové řešení


  P: homozygotní bezrohý bílý býk
  PPrr
  x rohatá červená kráva
  ppRR*
  F1: PpRr
  bezrohá strakatá telata
  F2: P-RR telata bezrohá, červená
  P-Rr telata bezrohá, strakatá
  P-rr telata bezrohá,bílá
  ppRR telata rohatá, červená
  ppRr telata rohatá, strakatá
  pprr telata rohatá, bílá
  * Kráva musí být RR, protože je červená, heterozygotka by byla strakatá.

  Křížení:

  potomek F1
  PpRr
  x bezrohý bílý rodič
  PPrr
  PPRr, PpRr telata bezrohá, strakatá
  PPrr, Pprr telata bezrohá, bílá

  Křížení:

  potomek F1
  PpRr
  x rohatý červený rodič
  ppRR
  PpRR telata bezrohá, červená
  PpRr telata bezrohá, strakatá
  ppRR telata rohatá, červená
  ppRr telata rohatá, strakatá
 2. Jaké potomstvo můžeme očekávat, jestliže strakatá rohatá jalovička, která vznikla po křížení rohaté bílé krávy s bezrohým strakatým býkem, bude pářena se svým otcem?

  Genotyp jalovičky:

  Genotyp jejího otce:

  Vzorové řešení


  P: rohatá bílá kráva
  pprr
  x bezrohý strakatý býk
  PpRr
  F1: rohatá strakatá jalovička
  ppRr
  x otec
  PpRr
  B1: PpRR telata bezrohá, červená
  PpRr telata bezrohá, strakatá
  Pprr telata bezrohá,bílá
  ppRR telata rohatá, červená
  ppRr telata rohatá, strakatá
  pprr telata rohatá, bílá

Příklad 4[nahoru]


U hrachu je vysoký vzrůst T dominantní nad zakrslým t, zelené lusky G nad žlutými g a kulatá semena R nad hranatými r.


 1. Jaký bude fenotyp, zkřížíme-li homozygotní zakrslou rostlinu se zelenými lusky a hranatými semeny s homozygotní vysokou rostlinou se žlutými lusky a kulatými semeny? Jaké gamety bude tvořit F1? Jaký bude fenotyp F2?

  Vyber fenotyp F1 rostlin:

  vzrůst  , lusky  , semena 

  Bude v potomstvu F2 přítomen genotyp zakrslý, zelený, hranatý? 

  Vzorové řešení


  P: zakrslá, zelené lusky, hranatá semena
  ttGGrr
  x vysoká, žluté lusky, kulatá semena
  TTggRR
  F1: TtGgRr
  vysoká rostlina, zelené lusky, kulatá semena

  Gamety jedince TtGgRr si vytvoříme rozkladem na monohybrida, rozchodem do gamet a následnou kombinací:

  tabulka

  F2:

  TGR TGr TgR Tgr tGR tGr tgR tgr
  TGR TTGGRR TTGGRr TTGgRR TTGgRr TtGGRR TtGGRr TtGgRR TtGgRr
  TGr TTGGRr TTGGrr TTGgRr TTGgrr TtGGRr TtGGrr TtGgRr TtGgrr
  TgR TTGgRR TTGgRr TTggRR TTggRr TtGgRR TtGgRr TtggRR TtggRr
  Tgr TTGgRr TTGgrr TTggRr TTggrr TtGgRr TtGgrr TtggRr Ttggrr
  tGR TtGGRR TtGGRr TtGgRR TtGgRr ttGGRR ttGGRr ttGgRR ttGgRr
  tGr TtGGRr TtGGrr TtGgRr TtGgrr ttGGRr ttGGrr ttGgRr ttGgrr
  tgR TtGgRR TtGgRr TtggRR TtggRr ttGgRR ttGgRr ttggRR ttggRr
  tgr TtGgRr TtGgrr TtggRr Ttggrr ttGgRr ttGgrr ttggRr ttggrr

  Fenotypy:

  vysoký, zelený, kulatý

  vysoký, zelený, hranatý

  vysoký, žlutý, kulatý

  vysoký, žlutý, hranatý

  zakrslý, zelený, kulatý

  zakrslý, zelený, hranatý

  zakrslý, žlutý, kulatý

  zakrslý, žlutý, hranatý

 2. Vysoká rostlina se žlutými lusky a kulatými semeny dala při křížení se zakrslou rostlinou se zelenými lusky a kulatými semeny potomstvo ze 3/8 vysoké zelené kulaté, ze 3/8 zakrslé zelené kulaté, z 1/8 vysoké zelené hranaté a z 1/8 zakrslé zelené hranaté. Jaké byly genotypy rodičů?

  Genotyp rodiče – vysoký, žluté lusky, kulatá semena:

  Genotyp rodiče – zakrslý, zelené lusky, kulatá semena:

  Vzorové řešení


  P: vysoká, žluté lusky, kulatá semena
  TtggRr
  x zakrslá, zelené lusky, kulatá semena
  ttGGRr
  3/8 vysoké, zelené, kulaté | T-G-R-
  3/8 zakrslé, zelené, kulaté | ttG-R-
  1/8 vysoké, zelené, hranaté | T-G-rr
  1/8 zakrslé, zelené, hranaté | ttG-rr

  V potomstvu jsou zakrslé rostliny, proto musí být vysoký rodič heterozygotní Tt, v potomstvu nejsou žádné žluté lusky, tzn. že zelenoluský rodič musí být dominantní homozygot GG a dále jsou v potomstvu rostliny s hranatými semeny, tedy oba rodiče museli být heterozygotní Rr.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále