Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Sexualita, Erotika a láska

v díle českých malířů a sochařů

Kruh prstenu
Zdeněk Macháček, Kruh prstenu, 2004, mořený topol, průměr 99 cm, sochařský emblém projektu Kruh prstenu.

Moderní výtvarnou „vizi“ Kruhu prstenu vytvářejí čeští malíři a sochaři, představitelé starší, střední i nejmladší generace, vyznačující se rozmanitostí filozofických a estetických východisek:

Jiří Anderle, Nikos Armutidis, Tomáš Bím, Adolf Born, František Burant, Tomáš Císařovský, Olga Čechová, Karel Demel, Vladimír Drápal, Oldřich Eichler, Jaromír Gargulák, Kurt Gebauer, Stanislav Hanzík, Jiří Hlušička, Helena Hlušičková, Ladislav Hodný, Zdena Höhmová, Miroslav Hudeček, Petr Jedlička, Josef Jíra, Boris Jirků, Lefteris Joanidis, Jiří Kašpar, Igor Kitzberger, Daniel Klose, Milan Knížák, Jiří Kolář, Vladimír Komárek, Valér Kováč, Jaroslav Krátký, Oldřich Kulhánek, Sylva Lacinová, Josef Liesler, Zdeněk Lindovský, Zdeněk Macháček, Zdeněk Makovský, Jaroslav Malina, Miroslav Malina, Jiří Marek, Dana Marková, Zdeněk Mézl, Alois Mikulka, Jiří Netík, Miroslav Netík, Ladislav Novák, Hana Novotná, Peter Oriešek, Petra Oriešková, Eduard Ovčáček, Jan Antonín Pacák, Arnošt Paderlík, Josef Paleček, Veronika Palečková, Jaroslava Pešicová, Vladimír Preclík, Vladimír Renčín, Michael Rittstein, Ludmila Seefried-Matějková, Jaromír Skřivánek, Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, Jiří Suchý, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Vladimír Svoboda, Jiří Šalamoun, Jaroslav Šerých, Jan Šimek, František Štorek, Libuše Šuleřová, Marta Tabery, Marta Taberyová, Josef Vajce, Aleš Vašíček, Jindra Viková, Antonín Vojtek, Roman Wenzel, Vlastimil Zábranský, Olbram Zoubek.

Někteří z umělců vytvořili (a vytvářejí) díla inspirovaná všemi třemi uváděnými okruhy („světovým“, „euroamerickým“, „českým“) nebo dvěma či jedním z nich. V prvních dvou svazcích je od každého z autorů (uváděných v abecedním pořadí) reprodukováno jedno dílo vztahující se k danému okruhu.

Medailony těchto autorů, reprodukce prací, které vytvořili pro Kruh prstenu a včlenění jejich díla do obrazu vývoje českého výtvarného umění konce dvacátého a počátku jedenadvacátého století budou obsahem 3. svazku trilogie.

Jiří Anderle
Jiří Anderle
Nikos Armutidis
Nikos Armutidis
Tomáš Bím
Tomáš Bím
Adolf Born
Adolf Born
František Burant
František Burant
Tomáš Císařovský
Tomáš Císařovský
Olga Čechová
Olga Čechová
Karel Demel
Karel Demel
Vladimír Drápal
Vladimír Drápal
Oldřich Eichler
Oldřich Eichler
Jaromír Gargulák
Jaromír Gargulák
Kurt Gebauer
Kurt Gebauer
Stanislav Hanzík
Stanislav Hanzík
Jiří Hlušička
Jiří Hlušička
Helena Hlušičková
Helena Hlušičková
Ladislav Hodný
Ladislav Hodný
Zdena Höhmová
Zdena Höhmová
Miroslav Hudeček
Miroslav Hudeček
Petr Jedlička
Petr Jedlička
Josef Jíra
Josef Jíra
Boris Jirků
Boris Jirků
Lefteris Joanidis
Lefteris Joanidis
Jiří Kašpar
Jiří Kašpar
Igor Kitzberger
Igor Kitzberger
Daniel Klose
Daniel Klose
Milan Knížák
Milan Knížák
Jiří Kolář
Jiří Kolář
Vladimír Komárek
Vladimír Komárek
Valér Kováč
Valér Kováč
Jaroslav Krátký
Jaroslav Krátký
Oldřich Kulhánek
Oldřich Kulhánek
Sylva Lacinová
Sylva Lacinová
Josef Liesler
Josef Liesler
Zdeněk Lindovský
Zdeněk Lindovský
Zdeněk Macháček
Zdeněk Macháček
Zdeněk Makovský
Zdeněk Makovský
Jaroslav Malina
Jaroslav Malina
Miroslav Malina
Miroslav Malina
Jiří Marek
Jiří Marek
Dana Marková
Dana Marková
Zdeněk Mézl
Zdeněk Mézl
Alois Mikulka
Alois Mikulka
Jiří Netík
Jiří Netík
Miroslav Netík
Miroslav Netík
Ladislav Novák
Ladislav Novák
Hana Novotná
Hana Novotná
Peter Oriešek
Peter Oriešek
Petra Oriešková
Petra Oriešková
Eduard Ovčáček
Eduard Ovčáček
Jan Antonín Pacák
Jan Antonín Pacák
Arnošt Paderlík
Arnošt Paderlík
Josef Paleček
Josef Paleček
Veronika Palečková
Veronika Palečková
Jaroslava Pešicová
Jaroslava Pešicová
Vladimír Preclík
Vladimír Preclík
Vladimír Renčín
Vladimír Renčín
Michael Rittstein
Michael Rittstein
Ludmila Seefried-Matějková
Ludmila Seefried-Matějková
Jaromír skřivánek
Jaromír skřivánek
Jiří Slíva
Jiří Slíva
Vladimír Suchánek
Vladimír Suchánek
Jiří Suchý
Jiří Suchý
Jan Svoboda
Jan Svoboda
Jaroslav Svoboda
Jaroslav Svoboda
Vladimír Svoboda
Vladimír Svoboda
Jiří Šalamoun
Jiří Šalamoun
Jaroslav Šerých
Jaroslav Šerých
Jan Šimek
Jan Šimek
František Štorek
František Štorek
Libuše Šuleřová
Libuše Šuleřová
Marta Tabery
Marta Tabery
Marta Taberyová
Marta Taberyová
Josef Vajce
Josef Vajce
Aleš Vašíček
Aleš Vašíček
Jindra Viková
Jindra Viková
Antonín Vojtek
Antonín Vojtek
Roman Wenzel
Roman Wenzel
Vlastimil Zábranský
Vlastimil Zábranský
Olbram Zoubek
Olbram Zoubek
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. a kolektiv |
ÚAntr Biol – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009  

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.