Oživený text


Základní parametry otázky

 

Bodování otázky
Další volby
 
Výstupy otázky


Titulek otázky
Zadání
Obsah otázky
 
Náhled otázky
Zavřít okno

Whitelist

Seznam názvů funkcí, které je dovoleno v odpovědi použít, přičemž nesmí být použity žádné jiné. Je-li whitelist prázdný, smí odpověď obsahovat pouze neznámé, konstanty, symboly pro základní operace (sčítání, násobení, umocňování,...) a konstruktory pro složitější datové typy (matice, vektory,...).

Seznam funkcí vepište do textového pole pod roletkou s výběrem typu kontroly

whitelist.png, 1 kB

Ukázka kódu otázky s aplikací whitelistu

Derivujte funkci <M>f(x)=cos(2*x)</M>
 :l_________________
:l="-2*sin(2*x) w[sin, cos]" ok

Jako správná odpověď je uvedeno -2*sin(2*x), kontrola bude probíhat pomocí whitelistu, který má tvar w[sin, cos]. To znamená, že odpověď může obsahovat pouze funkce sinus a kosinus. Nesmí obsahovat žádné jiné funkce, např. tangens. Především nesmí obsahovat funkci diff, která slouží v Maple pro výpočet derivace.

Jako správné odpovědi lze použít např. -2*sin(2*x), -4*sin(x)*cos(x), apod.

Autorské řešení

Variace na whitelist. Použije se whitelist, který se ale sestaví automaticky z funkcí použitých v řešení. Seznam funkcí se neuvádí.

Blacklist

Seznam názvů funkcí, které v řešení nesmí být použity.

Ukázka kódu otázky s aplikací blacklistu

Derivujte funkci <M>f(x)=x^5</M>
 :l_________________
:l="5*x^4 b[diff, Diff]" ok

V tomto případě je použita kontrola blacklistem, který má tvar b[diff, Diff]. To znamená, že odpověď může obsahovat cokoliv, jen ne funkce diff a Diff.

Vepisování správné odpovědi – t

V těchto otázkách (označovaných též jako typ t) testovaný vypisuje do textových políček správné odpovědi – typicky vynechaná slova, překlady, atd.

Doplňte správnou odpověď.
Město ........... je hlavním městem České republiky.

V textu otázky se pak vpisovaný výraz uzavře do složených závorek:

Město {Praha} je hlavním městem České republiky.

Pokud lze uznat více správných odpovědí, zapíší se všechny správné varianty do složených závorek oddělené svislítky – znaky |.

Mezi orgány nezbytné pro život patří např. {srdce|mozek|ledviny}.

V otázce se pak na místo uzávorkovaných výrazů vloží textová políčka, jejichž velikost bude odpovídat nejdelšímu vepisovanému výrazu.

Seřaďte nebo vytvořte dvojice = m

V těchto otázkách (označovaných též jako typ m) je na počátku stanoven seznam pojmů či výrazů, které má testovaný správně seřadit/vytvořit z nich dvojice. Správnou odpověď vybírá z roletkových menu.

Ukázka otázky typu m

V textu otázky se pak správně přiřazený výraz uzavře do složených závorek:

Česká republika {Praha}

V otázce se pak na místo uzávorkovaných výrazů vloží roletkové menu.

Výběr z nabídky – v

V těchto otázkách (označovaných též jako typ v) testovaný vybírá správnou variantu z roletkového menu.

Ukázka otázky typu v

V textu otázky se roletkové menu uzavře do složených závorek, jednotlivé možnosti se oddělí znakem |, správná odpověď se označí hvězdičkou *:

I’m afraid I can’t give the presentation tomorrow  {while|*as|like}  we arranged.

V otázce se pak na místo uzávorkovaných výrazů vloží roletkové menu.

Zatržení správné varianty – r

V těchto otázkách (označovaných též jako typ r) testovaný zaškrtává jedinou správnou odpověď z několika možných.

Ukázka otázky typu r

V textu otázky správná odpověď označí hvězdičkou * před odpovědí:

V otázce se místo hvězdičky objeví před všemi možnostmi radiobuttony, které musí student zaškrtnout.

Zatržení správné varianty – c

V těchto otázkách (označovaných též jako typ c) testovaný zaškrtává více správných odpovědí z několika možných.

Ukázka otázky typu c

V textu otázky se správné odpovědi označí hvězdičkou * před odpověďmi.

V otázce se místo hvězdiček objeví před všemi možnostmi checkboxy, které musí student zaškrtnout.

Zatržení správné varianty – l

V těchto typech otázek (označovaných též jako typ l) testovaný vypisuje do políček matematické výrazy.

Ukázka otázky typu l

V zadání otázky se matematický výraz vkládá do značek <m></m> v syntaxi LaTeXu:

V textu otázky se vpisovaný matematický výraz uzavře do složených závorek v syntaxi programovacího jazyka Maple:

y' = {1/x}

V otázce se pak na místo uzávorkovaných výrazů vloží políčka, jejichž velikost bude odpovídat vepisovanému výrazu.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logolink OP VK

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ