Úvod a definice pojmů


Anotace

 • 01 – Proč se těžko hledají přesné odpovědi na otázky?
 • 02 – Z historie autorského práva a práv duševního vlastnictví
 • 03 – Co je a není dílo?
 • 04 – Kterým zákonem se autorské právo řídí?
 • 05 – Dílo - objekt právního vztahu
 • 06 – Kdy vznikají autorská práva?
 • 07 – Výkon práv a právo užít dílo
 • 08 – Kdy zanikají majetková autorská práva?
 • 09 – Zákonné licence
 • 10 – Zaměstnanecké dílo
 • 11 – Smlouva o dílo - kdo vykonává autorská práva?
 • 12 – Specifická autorská díla (počítačový program, databáze)
 • 13 – Souborné autorské dílo
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále