Užití díla ve výuce


Anotace

  • 01 – Kdy má význam omezení přístupových práv k materiálu v ISu?
  • 02 – Stažení díla z TV pro potřeby výuky
  • 03 – Koho uvádět jako autora audiovizuálních děl?
  • 04 – Použití částí autorských děl ve vlastním díle
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále