Použití díla pro postižené


Anotace

  • 01 – Drobné úpravy díla pro zrakově postižené
  • 02 – Mohu změnit podstatu díla pro zrakově postižené?
  • 03 – Úpravy díla pro neslyšící
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále