Lekce 2
Domácí úkoly a jiná průběžná práce studentů

Lekce vás seznámí s možností přizpůsobit váš kurz pro samostatnou práci studentů, například referáty, prezentace, hodnocenou práci na cvičeních.A. Rozpisy studentů - přihlašování na témata např. prací

Pro každou aktivitu, při které si student volí z nabízených témat (variant), vytvoříte Balík s možností stanovit termíny přihlašování. U témat můžete specifikovat podrobnější zadání, kapacitu atd. Agenda je obdobou agendy pro vypisování témat závěrečných (diplomových) prací.

B. Odevzdávárny

Složky ve Studijních materiálech, kam studenti vkládají soubory. Velmi užitečné pro sběr domácích úkolů.

C. Poznámkové bloky - průběžné hodnocení

Odevzdané práce nebo jiné aktivity studenta můžete slovně hodnotit nebo bodovat. Body za písemky nebo jiné důležité aktivity IS umí sčítat a převádět na závěrečné hodnocení kurzu.


Podle povahy vašich aktivit v kurzu využijete všechny tři nástroje, nebo vynecháte rozpisy (pokud mají všichni studenti shodné zadání), nebo vynecháte i odevzdávárnu (pokud práce nelze odevzdat elektronicky). Poznámkové bloky včleňte do kurzu každopádně, studenti velmi oceňují rychlé a důvěrné informace o průběžném hodnocení.


V případě problémů a připomínek kontaktujte etech@fi.muni.cz