Lekce 3
Testy, procvičování, průzkumy, ...

Celá lekce se soustředí na tvorbu cvičení a testů v prostředí IS MUNI. Protože se již nejedná o triviální aktivitu, jsou postupy rozděleny do několika kratších průvodců, které na sebe přímo navazují.A. Sady otázek

Pro tvorbu testů je nejprve třeba mít k dispozici alespoň jednu sadu otázek. To je vlastně databáze s definicí otázek a příslušných správných i špatných odpovědí. Sadu otázek představuje jednoduchý textový soubor s těmito definicemi, což umožňuje snadný převod otázek z jiných systémů do ISu a zároveň snadnou organizaci databáze.   V následujících dvou postupech vytvoříte novou sadu otázek a naučíte se ji plnit pomocí interního formuláře v ISu.

B. Popisy odpovědníků

Ze sad otázek se pak mohou vytvořit cvičné testy, průzkumy, či ostré testy vytvořením tzv. Popisu odpovědníku. V něm se definuje, z jakých otázek (ze kterých sad) se má test skládat, k jakému účelu je sestavován a za jakých podmínek jej student může skládat. Lehce tak vytvoříte procvičovací test, který se ihned vyhodnotí a sdělí body studentovi. Stejně jako ostrý test s časovým limitem, který po odevzdání zapíše hodnocení do poznámkového bloku. Vše podstatné o tvorbě odpovědníku a možnostech nastavení se dozvíte v následujících dvou postupech.


V případě problémů a připomínek kontaktujte etech@fi.muni.cz