Jak zkoušet přes počítač

Čas: Tento postup projdete asi za 15 minut.

Cíle: Seznámíte se s dalšími parametry v popisu odpovědníku, které využijete při zkoušení "naostro" v počítačové učebně. Jedná se zejména o časové omezení a zabezpečovací prvky, které pomohou zajistit regulérní průběh testu.

 1 Pokud se rozhodnete využít počítač pro zkoušení, budete jistě chtít zadat časové omezení a znemožnit studentům opisování. Také tyto parametry se nastavují v popisu odpovědníku.

Nejprve si otevřete popis příslušného odpovědníku. V záznamníku učitele klikněte na Správa odpovědníku a potom na upravovat pod příslušným odpovědníkem.

O čem už byla řeč...

O některých zabezpečovacích prvcích jsme se již zmínili v postupu věnovaném popisu odpovědníku. Jedná se zejména o

 2 Posuňte se po stránce směrem dolů a zkontrolujte nastavení parametrů, které upravují možnost opakované práce s odpovědníkem a zveřejnění odpovědí.

Dále můžete zvolit, že student uvidí na obrazovce vždy pouze určitý, Vámi zadaný počet otázek. Na další stranu se přesune pomocí tlačítka.

Pokud jste se rozhodli test "stránkovat", zadejte do políčka počet otázek, které se mají zobrazit na jedné stránce.

Student uvidí test takto:

 3 Při psaní testu budete chtít kontrolovat, zda studenti s někým nekomunikují nebo nevyhledávají informace na internetu.

Kromě zákazu přístupu na některé stránky, který provede Vaše fakultní Centrum informačních technologií, můžete využít i jednoduchou optickou kontrolu - široký barevný pruh v levé části obrazovky. Pohledem z dálky tak zjistíte, zda má student otevřeno okno s odpovědníkem.

Zvolte kliknutím jednu z barev. Pro jednotlivé zkušební termíny můžete vybrat různé barvy.
 4 Další možností je automatické roztažení okna s odpovědníkem přes celou obrazovku.

Zaškrtněte toto políčko.

Student si může okno zmenšit!

Výše uvedený parametr zajistí, že se okno roztáhne přes celou obrazovku po otevření odpovědníku. Student si ho však může zmenšit.

 5 Pravděpodobně budete chtít omezit skládání testu časově. Můžete to udělat dvěma způsoby.

Prvním z nich je zadání přesného časového intervalu, od kdy a do kdy je možné s odpovědníkem pracovat. Mimo tuto dobu se k odpovědníku student nedostane.

Do políček vepište datum a čas. Můžete k tomu využít kalendáře, který si rozbalíte kliknutím na ikonku .
 6 Druhým způsobem je zadání celkového počtu minut. Výhodou je, že na vyplnění testu mají stejně dlouhou dobu i opozdilci a čas pro práci s testem není ohrožen ani případnými organizačními obtížemi na začátku testu.

Vyplňte počet minut.
 7 Co se stane, když student neuloží test včas? IS test uloží po vypršení limitu automaticky. Tuto funkci není třeba nastavovat, ale je dobré o ní vědět.

Studentům se přímo na stránce s testem ukazuje informace o tom, kolik času jim zbývá.

Pět minut před koncem limitu přibude červené upozornění, které během poslední minuty navíc bliká. Teprve potom dojde k automatickému uložení.

Oba způsoby časového omezení lze kombinovat

Můžete zároveň zadat i časový interval i počet minut, např. od 9:00 do 10:30 a 30 minut. Vždy se uplatní ten z limitů, který vyprší dříve. Pokud student test neuloží, udělá to IS automaticky.

Ukažme si to na našem příkladu.

 8 Zkoušení u počítačů obvykle probíhá v učebně za dozoru učitele. Jak zabránit tomu, aby si někdo neotevřel test mimo učebnu?

Toho lze dosáhnout zadáním IP adres počítačů v učebně. Test bude možné otevřít pouze v učebně a nikde jinde. Adresy počítačů Vám sdělí fakultní Centrum informačních technologií.

Adresy vepište do tohoto políčka. Oddělujte je čárkou nebo zadejte rozsah adres pomocí pomlčky.
 9 Samozřejmostí je správné zadání práv pro práci s odpovědníkem. Obvykle práci s odpovědníkem povolíte pouze studentům přihlášeným na příslušný termín.

V sekci pro přidávání práv klikněte nejprve na Zaveď další právo, z roletky vyberte přihlášení na zkoušku a klikněte na Přidat právo.

Z roletky vyberte požadovaný termín a klikněte na Přidat upřesněné právo.

Využití v procvičování

Popsané prvky nejsou určeny výlučně pro zkoušení. Můžete je využít také pro pocvičování.
Můžete např. vytvořit cvičný odpovědník s časovým limitem (třeba 30 minut), který studentům umožní vyzkoušet si, jak bude přibližně vypadat ostrý test.

10 Nakonec nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit.
V tomto postupu jsme prošli možnosti, jak zabezpečit testování pomocí počítačů. Pokud se pro testování rozhodnete, neváhejte kontaktovat fakultního e-technika, který Vám zkontroluje nastavení odpovědníku a pomůže Vám s realizací prvních testů. Neponechávejte nic náhodě, předejdete tak zbytečným nepříjemnostem.