Správa odpovědníku

Interaktivní průvodce

Tento postup se můžete naučit i s pomocí interaktivního průvodce.

Čas: Tento postup projdete asi za 20 minut.

Cíle: Naučíte se pracovat s již vytvořeným odpovědníkem. Ukážeme si, kde můžete změnit popis odpovědníku, zkusit si odpovědět z pohledu studenta nebo se podívat na odpovědi studentů.

 1 Přes Učitel vstupte známým způsobem do záznamníku učitele.

Klikněte na Správa odpovědníku v oddílu Odpovědníky.
 2 Zobrazil se Vám přehled všech odpovědníků, které jste ve svém předmětu vytvořili.

Nejprve si zkuste zobrazit odpovědník tak, jak ho vidí student. Klikněte na odpovědět pod názvem odpovědníku, který Vás zajímá.
 3 Zobrazilo se modré okno s informacemi o nastavení odpovědníku. Pokud jste v popisu odpovědníku uvedli nějaké pokyny, zobrazí se na tomto místě ve žlutém okně.

Pro vstup do odpovědníku klikněte na Chci sestavit první sadu otázek.

Pozor

Co přesně na obrazovce uvidíte, závisí na nastavení parametrů odpovědníku. Zabývat se všemi variantami přesahuje možnosti tohoto postupu. Odlišnosti však nejsou velké (barva okna, odkaz navíc apod.).

 4 Máte před sebou formulář s otázkami v podobě, jak ho vidí studenti.

Cvičně si můžete zaškrtnout několik odpovědí a kliknout na Uložit.
Svoje odpovědi najdete mezi odpověďmi studentů.
 5 Vaše odpovědi byly uloženy a vidíte před sebou stránku s různými odkazy.

Před prováděním další operace je pro začátečníka nejjednodušší vrátit se na stránku s přehledem všech odpovědníků. Klikněte na Výběr odpovědníku.
 6 Nacházíte se opět ve výchozí pozici a můžete si zvolit odpovědník a operaci. My si teď ukážeme, kde je možné se podívat na odpovědi studentů.

Klikněte na Odpovědi pod odpovědníkem, který Vás zajímá.
 7 Máte před sebou přehled studentů, kteří si odpovědník alespoň jednou otevřeli.
Počet získaných bodů (pokud je odpovědník bodovaný) se zobrazuje zeleně.
Pokud student odpovědi neuložil, počet bodů není uveden. Jestliže odpovídal opakovaně, naleznete u jeho jména informaci o počtu starších pokusů (tzv. průchodů nebo operací).

Klikněte na datum pod jménem studenta, jehož odpovědi si chcete prohlédnout.

Zobrazení všech odpovědí studenta

Chcete-li si prohlédnout všechny odpovědi studenta, klikněte na jeho jméno nebo na odkaz všechny průchody či všechny operace nad přehledem odpovědí. Zobrazí se odkazy na všechny jeho pokusy.

 8 Pokud jste v popisu odpovědníku zadali, že se mají ihned zobrazovat správné odpovědi, zobrazí se vedle odpovědi studenta i správné řešení.

Zeleným zatržítkem jsou označeny správné odpovědi, červeným křížkem špatné. V závorce je zeleným písmem uvedeno správné řešení.
 9 Možná jste zjistili, že byste chtěli změnit chování některého odpovědníku. Pokud se nacházíte na stránkách pro práci s odpovědníky,

najděte mezi odkazy na konci stránky Výběr odpovědníku a klikněte na něj.
Ze záznamníku učitele se na stejnou stránku dostanete přes Správa odpovědníku v oddílu Odpovědníky.

Proč je tam dole tolik odkazů?

Odkazy slouží k tomu, abyste se mohli rychle přepínat mezi jednotlivými operacemi (prohlídka odpovědí, zodpovězení odpovědníku) nebo různými odpovědníky a nemuseli se nejprve vracet na přehled všech odpovědníků přes příkaz Výběr odpovědníku.

Princip je velmi jednoduchý: na začátku si vyberete nějakou operaci u nějakého odpovědníku. Pokud chcete provádět další operace u stejného odpovědníku, klikáte vždy na název požadované operace.

Jestliže potřebujete pracovat s jiným odpovědníkem, kliknete na (s výběrem odpovědníku) vedle názvu požadované operace a vyberete odpovědník kliknutím na zvolit.

Pro začátečníky je však lepší využívat odkaz Výběr odpovědníku a vrátit se vždy nejprve na přehled odpovědníků.

10 Máte před sebou přehled všech odpovědníků daného předmětu.

Klikněte na upravovat pod názvem odpovědníku, jehož popis chcete změnit.
11 Otevře se Vám okno s popisem odpovědníku. Po provedení změn nezapomeňte kliknout na Uložit dole na stránce.

Další možnosti

Ve správě odpovědníku můžete dělat i další operace, např. rušit odpovědi studentů (případně zrušené odpovědi obnovit) nebo si prohlížet statistiku správných a špatných odpovědí po kliknutí na Obtížnost.

Ze správy odpovědníku se můžete dostat k editaci sady otázek kliknutím na odkaz Sady otázek.

Správa odpovědníku je také výchozí stránkou pro sestavování, tisk a skenování písemek.

Zvládli jste základní úkony spojené se správou odpovědníku. Dostali jste se na konec nápovědy Základy e-learningu v IS MU krok za krokem. Doufáme, že nápověda pro Vás byla užitečným pomocníkem a že budete dále pokračovat s rozvíjením e-learningu ve své výuce.