Stalo se 28. ledna 1919 Právě tento den byla založena druhá největší vysoká škola v České republice, Masarykova univerzita (MU). Sídlí v Brně, kde se také nachází devět jejích fakult. MU v současnosti provozuje též polární stanici na Antarktidě. O založení univerzity se velmi zasazoval Tomáš Garrigue Masaryk, který chtěl, aby Československo mělo kromě Univerzity Karlovy ještě nějakou další, a nejlépe v Brně jakožto zemském hlavním městě. V roce 2005 byl mezinárodně oceněn univerzitní informační systém. 13.8.2014 Mladá fronta DNES str. 9 Letní noviny