Členové studentské komory

Členové Akademického senátu Fakulty informatiky

Úvod

Tato stránka slouží jako komunikační prostředek mezi studenty a studentskými senátory, zejména jako:
 • místo informující studentskou obec o aktuálních otázkách a práci senátu (a relevantních akcích vedení fakulty)
 • místo, kde se mohou studenti k těmto otázkám vyjádřit (viz diskusní fórum níže)
 • a v neposlední řádě také podávat vlastní návrhy

Co je to (studentský) senát a jaký je jeho úkol/možnosti

Senát je oficiální orgán univerzity, mezi jeho pravomoci a povinnosti například patří:

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem
 • schvaluje návrh děkana na podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
 • schvaluje návrh děkana na výši poplatků spojených se studiem
 • má právo žádat oficiální vyjádření libovolného člena akademické obce

Senát se skládá ze zaměstnanecké (6 členů) a studentské komory (3 členové).

Kromě formálně garantovaných možností mají studentští senátoři ještě mnoho možnosti neformálních – tím, že jsou zástupci celé studentské obce, mají celkem dobrou pozici pro diskusi s vedením fakulty (ať už při předkládání vlastních návrhů, nebo při řešení už existujících problémů).

V neposlední řadě pak mohou studentští senátoři pomáhat studentům, kteří mají pocit, že s nimi například některý z vyučujících nejedná v souladu se SaZŘ (jméno studenta nebude samozřejmě vyučujícímu při řešení záležitosti sděleno, pokud to nebude nezbytně nutné – např. při nutnosti změnění známky apod.).

Diskusní fórum

Otevřeli jsme diskusní fórum, kde v každém vlákně s vámi chceme diskutovat nad jedním návrhem/problémem/...

Reagovat v těchto vláknech budeme nejen my, ale své případné vyjádření přislíbili i někteří senátoři zaměstnanecké komory.

Prosíme vás, abyste si před tím, než umístíte svůj příspěvek do určitého vlákna, přečetli pravidla přispívání na tomto diskusním fóru.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat ať již na našem diskusním fóru, nebo na adrese senat-st@fi.muni.cz (která je zasílána všem studentským senátorům).

Zápisy ze zasedání

Další odkazy

Volby do Akademického senátu FI MU a Akademického senátu MU pro volební období 2012-2014

Volba děkana FI MU 2011

Ze zasedání Volební a mandátové komise AS FI dne 16. 2. 20011 a v souladu s vyhlášením volby kandidáta na funkci děkana FI MU ze dne 14. 12. 2010 vyplynulo:

 • a) byl podán jediný návrh, ten je dostupný zde, a kandidátem je kolega Michal Kozubek;
 • b) volba děkana se uskuteční dne 28. 3. 2011 v D2;
 • c) setkání s kandidátem a veřejná diskuze se uskuteční dne 28. 2. 2011 v D2;
 • d) Volební a mandátová komise AS FI (ve složení V. Matyáš, I. Kopeček, M. Kramáreková) přijímá připomínky k navrhovaným kandidátům – a to buď formou e-mailu všem členům, nebo do rukou předsedy komise (VM));
 • c) Michal Kozubek se dne 15. 3. 2011 vzdal členství v AS FI a tímto je AS FI bez předsedy – na zasedání 7. 3. 2011 předpokládáme zvolení předsedy AS FI.

Zápis zasedání komise je k dispozici na:

Ve stejném adresáři jsou i všechny jednotlivé dokumenty.