Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – stopky

Použitá a doporučená literatura

 • DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 3. Vyd. Praha: Olympia, 2009. 336 s. ISBN 978-80-7376-130-1.
 • GRASGRUBER, P, CACEK, J. Sportovní geny. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 480 s. ISBN 978-80-251-1873-3.
 • JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 328 s. ISBN 978-80-247-0722-8.
 • MARTENS, R. Úspěšný trenér. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 504 s. ISBN 80-247-1011-0.
 • MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 336 s.
 • PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 1. Vyd. Praha: Grada publishing, 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-2118-7.
 • BERNACIKOVÁ, M., KAPOUNKOVÁ, K., NOVOTNÝ, J., SÝKOROVÁ, E., NOVOTNÝ, J., BERNACIK, S., HŘEBÍČKOVÁ, S., HRAZDÍRA, E., MUDRA, P., ONDRÁČEK, J., SVOBODOVÁ, Z., ŠAMŠULA, J., VACENOVSKÝ, P., CHOVANCOVÁ, J.: Fyziologie sportovních disciplín [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. [cit. 2012-02-04]. Elportál. Dostupné z: <https://is.muni.cz/elportal/?id=920876>. ISSN 1802-128X.
 • DOBRÝ, L., VELENSKÝ, E. Košíková: Teorie a didaktika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 304 s.
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. 9. Vyd. Praha : ARSCI, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7420-014-4.
 • LYONS, B.P. Binding an XML Schema Document (XSD) to repeating subform elements using Adobe LiveCycle Designer [online]. Adobe Systems Incorporated: Adobe Developer Connection. [cit. 2012-02-03]. Dostupné z WWW: <http://www.adobe.com/devnet/livecycle/articles/binding-xsd.html>.
 • Adobe Systems Incorporated. Adobe LiveCycle® Designer ES Scripting Reference [online]. Edice 3. Adobe Systems Incorporated, 1. července 2007. [cit. 2012-02-27]. Dostupné z WWW: <http://help.adobe.com/en_US/livecycle/es/lcdesigner_scripting_reference.pdf>.
 • Adobe Systems Incorporated. LiveCycle Help [online]. Adobe Systems Incorporated, 2012. [cit. 2012-02-27]. Dostupné z WWW: <http://helpx.adobe.com/livecycle.html>.
 • MRÁZKOVÁ, Jana. Tréninkový deník basketbalového trenéra [online]. 2010 [cit. 2012-10-08]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Tomáš Pětivlas. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/217890/fsps_b/>.
 • MRÁZKOVÁ, Jana. Tvorba a aplikace deníku basketbalového trenéra v praxi [online]. 2012 [cit. 2012-10-08]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Tomáš Pětivlas. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/217890/fsps_m/>.
 • PAVLIŠ, Z. Školení trenérů ledního hokeje. 1.vyd. Praha: Český svaz ledního hokeje, 1995. 323 s.
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., Mgr. Jana Mrázková (autentizováno) |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.