Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vyrovnávací proces

cíle

Cíl modulu

  • Budete schopni vymezit a definovat pojem, cíle a úkoly zdravotní tělesné výchovy, popsat zdravotní skupiny a definovat "zdraví".
  • Budete vědět, jaké tělovýchovné prostředky zvolit k preskripci pohybové aktivity u oslabených, a dokážete je popsat.
čas

Celkový studijní čas

40
minut
úvod

Úvod

Vážení studenti, právě jste vstoupili do první lekce e-learningového kurzu zdravotní tělesné výchovy. Tento kurz jsme pro Vás připravili především proto, abychom Vám usnadnili studium a přiblížili předmět zdravotní tělesné výchovy, problematiku jednotlivých oslabení, možnosti diagnostiky a nápravy za pomoci vhodně zvolené pohybové aktivity. Avšak dříve, než se začneme zabývat studiem jednotlivých oslabení, jejich diagnostikou a nápravou, je třeba vymezit pojem zdravotní tělesné výchovy jako multidisciplinárního vědního oboru, který svým obsahem převyšuje hranice kinantropologie a zasahuje až do oblasti lékařských věd (především fyzioterapie, sportovní medicíny, sportovní traumatologie a dalších). Úkolem této lekce je proto především vymezit základní teoretické pozadí (pojem, cíle, úkoly zdravotní TV, zdravotní skupiny, vyrovnávací prostředky a další), které bude pevným základem pro Vaše další studium v tomto kurzu.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
zadání práce

Zadání samostatné práce

  • První lekce a hned Vás nutíme k aktivitám. Ale začneme pohodově. Zamyslete se nad tab. 2 ve studijním článku a popřemýšlejte, zda Vám nehrozí nebo jestli už teď nepatříte do některých z uvedených oslabení…
závěr

Závěr

Tento modul byl zaměřen jen na teorii. Takových v průběhu semestru již moc nebude. Nicméně získali jsme základní přehled o pojmech, názvosloví, předmětu a objektu našeho zkoumání, bádání a učení…

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.