Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Oslabení dýchacího systému – Astma

cíle

Cíl modulu

  • Seznámíte se s oslabením dýchacího systému, s astmatem. Budete umět klasifikovat jeho projevy a příčiny vzniku.
  • Budete vědět, které tělovýchovné prostředky zvolit, a dokážete popsat, jaký vliv na dýchací systém člověka mají konkrétní pohybové aktivity.
  • Prakticky si ověříte, zda pro toto onemocnění dokážete sestavit vhodnou cvičební jednotku.
čas

Celkový studijní čas

75
minut
úvod

Úvod

V našem kurzu jsme se dostali k oslabení dýchacího systému. Nejčastějším oslabením této tělní soustavy, se kterým se setkáte ve své praxi, je bronchiální astma. Toto onemocnění provází člověka již od prvopočátku jeho existence a i přes veškerá úsilí lékařů není dodnes znám lék na jeho úplné vyléčení. Není ani možné jednoznačně říci, co je příčinou vzniku tohoto onemocnění, i když jsou známy různé faktory, ať již vnější, nebo vnitřní, které se podílejí na rozvoji tohoto onemocnění. Tak jako u předešlých, a nakonec i následujících oslabení má pohybová aktivita v léčbě a kompenzaci astma bronchiale své pevné místo. Jedná se především o dechová cvičení, vyrovnávací cvičení pro uvolnění hrudního koše a aerobní cvičení pro zvýšení zdatnosti cvičence. I zde je však nutné striktně dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře a nebrat cvičení s astmatiky na lehkou váhu. Stručná charakteristika oslabení, zásady vyrovnávacího procesu astmatiků a doporučení pro preskripci pohybové aktivity jsou součástí lekce, kterou jste právě otevřeli.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Ukázky cvičebních jednotek

Dechová cvičení pro astmatiky

Dechová cvičení pro astmatiky


zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Vytvořte cvičební jednotku pro cvičence s oslabením dýchacího systému v rozsahu max 5 cviků. Můžete se zaměřit pouze na jednu část hodiny (např. pouze úvodní rozehřátí organizmu, nebo kondiční část, …).
  • Využijte i databáze cvičení ze Zdravotní tělesné výchovy, interaktivních obrazů svalů a databáze vyrovnávacích cvičení.
  • Studenti: Práci vložte do odevzdávárny. (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny)
test

Kontrolní otázky

Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
závěr

Závěr

Celkový výskyt astmatu neustále roste. Od 80. let jde asi o dvojnásobek. Navzdory tomuto vzestupu však v Evropě zůstává úmrtnost v důsledku astmatu ve srovnání s ostatními částmi světa celkem nízká. Ukazuje se, že nejsilnějším determinantem pro vývoj průduškového astmatu jsou některé, zatím však ne zcela přesně definované faktory moderního „západního způsobu života“. To je samo o sobě zajímavé, ale na druhé straně – s ohledem na naše děti – i poněkud varující. Přiměřená tělesná zátěž hraje pozitivní roli ve zlepšení nejen dýchacího systému. Dbejte však na vhodně zvolené aktivity, neboť tělesná námaha je velmi častým faktorem vyvolávajícím zhoršení astmatických potíží.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.