Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Gynekologická oslabení

cíle

Cíl modulu

  • Budete schopni vymezit a definovat pojem gynekologická oslabení, popsat jejich nejčastější typy.
  • Budete vědět, které tělovýchovné prostředky zvolit, a dokážete popsat, jaký vliv na danou problematiku mají konkrétní pohybové aktivity.
  • Prakticky si ověříte, zda pro toto oslabení dokážete sestavit vhodnou cvičební jednotku.
čas

Celkový studijní čas

120
minut
úvod

Úvod

Gynekologická oslabení jsou rozsáhlou skupinou, do které řadíme mimo jiné inkontinenci, neplodnost, bolestivou mentruaci a těhotenství (těhotenství nelze stejně tak jako stáří považovat ze oslabení, přesto se jím zdravotní tělesná výchova zabývá). Ikdyž to na první pohled vypadá, že je tato problematika čistě záležitostí ženské populace, musíme Vás vyvést z omylu. Například nemožnost početí dítěte je vždy velmi psychicky náročná životní situace jak pro ženu, tak i pro muže. Proto i paní Ludmila Mojžíšová, která zasvětila svůj život cvičení při některých druzích sterility, doporučuje provádět speciální cvičení nejen ženám, ale i mužům. Naopak i během těhotenství je muž své partnerce oporou a ještě více stoupne v jejích očích pokud je schopen doporučit vhodná cvičení pro ulehčení období těhotenství, porodu i poporodu a tato cvičení s ní pravidelně provádět. Je schopen se daleko více vcítit do pocitů své partnerky a daleko intenzivněji prožívá příchod nového člena rodiny.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Zjistěte ve svém bydlišti jaké možnosti pohybové aktivity má nastávající maminka. Zahrňte do průzkumu zdravotnická zařízení i komerční fitness centra. (Pokud pocházíte z menšího města proveďte průzkum v Brně).
  • Studenti: Práci vložte do odevzdávárny. (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny)
závěr

Závěr

Právě jste absolvovali kurz gynekologická oslabení. Věříme, že byl přínosem nejen pro ženy, ale i muži si z něj odnesli něco do života.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.